H.K.H. Prinsesse Benedikte aflægger besøg på Sild den 18.-19. maj

H.K.H. Prinsesse Benedikte aflægger besøg på Sild den 18.-19. maj. Sild, Tyskland.

H.K.H. Prinsesse Benedikte vil under sit besøg på Sild blandt andet blive præsenteret for øens natur og historie, herunder den historiske tilknytning til Kongehuset, øens fem borgmestre, repræsentanter for turisme og erhvervsliv samt det danske og frisiske mindretal.

Det danske mindretals forsamlingshus i List danner ramme til en frokost for Prinsessen på besøgets første dag. Desuden vil Prinsessen aflægge besøg på Sild Danske Skole med henblik på at genindvie skolen, der har været under renovering. 

Sild har 20.000 faste indbyggere, mens der i sommermånederne dagligt er 100.000. turister. Øens beboere udgøres blandt andet af et dansk mindretal, og på Prinsessens første dag på øen ligger Det danske mindretals forsamlingshus ramme til en frokost for Prinsessen.

Pressekontakt ved Det Kgl. Danske Generalkonsulat i Flensborg
Akkrediteret presseattaché Kirsten Elley, tlf.: +45 30 53 37 99 eller e-mail: flensborg2019@gmail.com.