H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger værestedet Hellebro

H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger værestedet Hellebro. Mosedalvej 15, Valby, kl. 16.00.

Siden 2015 har Hellebro – i samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet – hjulpet unge hjemløse og udsatte mellem 18 og 29 år. Foreningen tilbyder en helhedsorienteret indsats, der inkluderer den unges ophold på værested, adgang til midlertidigt bosted, mulighed for jobs på foreningens kontorhotel og botræning i udslusningsboliger. Prinsesse Benedikte er protektor for Hellebro. 

Yderligere oplysninger
Læs mere om Hellebro

Pressekontakt hos Hellebro
Eva Riedel, tlf. 20 94 44 12 eller e-mail: eva.riedel@hellebroen.dk.