H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Dansk Forening for Rosports Award Night

H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Dansk Forening for Rosports Award Night. Roskilde Roklub, Havnevej 47, Roskilde. Kl. 18.00.

Pressekontakt hos Dansk Forening for Rosport
Sekretariatsleder Bent Jørgensen, tlf.: +45 21 76 72 75 eller e-mail bjo@roning.dk.