H.M. Dronningen er til stede ved Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs møde "Dansk Ekspeditionshistorie"

H.M. Dronningen er til stede ved Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs møde "Dansk Ekspeditionshistorie". Nationalmuseet, kl. 19.25.

Pressekontakt hos Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Generalsekretær Andreas Egelund Christensen, tlf.: +45 26 70 80 38 eller e-mail: aec@samf.ku.dk.