H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg ved den franske iværksættercampus, Station F