H.K.H. Kronprinsen besøger fjernvarmeproducenten Dalkias showroom