H.K.H. Kronprinsen deltager i Coordination Commission møde