H.K.H. Kronprinsen deltager i et møde om vedvarende energiløsninger i energivirksomheden Totals hovedkvarter