H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden Danske Veteranhjems genåbning af Veteranhjem Midtjylland

H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden Danske Veteranhjems genåbning af Veteranhjem Midtjylland. Edwin Rahrs Vej 61, Brabrand, kl. 13.30.

Fonden Danske Veteranhjem er en almenvelgørende fond, som driver veteranhjem fordelt over hele Danmark. Veteranhjemmene er tænkt som et fristed for veteraner og deres pårørende – både de mange, som er kommet styrket hjem fra en udsendelse for Danmark, men også for de af Danmarks veteraner, som har brug for hjælp og støtte.