D.K.H. Kronprinsen og Prins Joachim deltager i Kongefugleskydning og frokost i Det Kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab