H.K.H. Kronprinsen deltager i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Københavns Professionshøjskoles ledelseskonference om resiliens