H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor for Food Nation i Global Food Talk

H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor for Food Nation i Global Food Talk. Food Nation, Vesterbrogade 4A, København, kl. 14.10.

Global Food Talks er et internationalt koncept lanceret af Food Nation, der skal bidrage til at synliggøre den danske fødevareklynge som en ansvarlig og væsentlig bidragsyder til grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Global Food Talks skal inspirere professionelle beslutningstagere i ind- og udland med idéer og løsninger til de største internationale udfordringer med fødevareproduktion ved at anspore til bæredygtig udvikling og implementering af nye løsninger og teknologier. 

Food Nation er et offentligt-privat partnerskab etableret i 2016 af regeringen og en række ledende private organisationer og virksomheder. Food Nation repræsenterer hele den danske fødevareklynge, som består af virksomheder og organisationer inden for primær- og forarbejdet fødevareproduktion, teknologi og udstyr, ingrediensindustrien, forskere, uddannelsesinstitutioner og restauranter. Food Nation har til formål at øge kendskabet til Danmark som ledende fødevarenation og motivere den danske fødevareklynge til at forblive således.

Yderligere oplysninger
Læs mere om Food Nation og Global Food Talks.

Pressekontakt hos Food Nation Denmark
Project Manager Maria Dyrby Nielsen, tlf.: +45 23 99 80 29 eller e-mail: mdyn@foodnationdenmark.dk.