H.K.H. Kronprinsen er regent den 24. – 27. september