H.K.H. Kronprinsen får forevist musikhallen La Seine Musicale og byudviklingsprojektet på øen Séguin