H.K.H. Kronprinsen forestår indvielse af LIFE Fondens nye læringscenter LIFE Campus

H.K.H. Kronprinsen forestår indvielse af LIFE Fondens nye læringscenter LIFE Campus. Biologiens Vej 5, Kgs. Lyngby, kl. 14.00.