H.K.H. Kronprinsen forestår indvielsen af Røde Kors frivillighus

H.K.H. Kronprinsen forestår indvielsen af Røde Kors frivillighus. Blegdamsvej 27, København Ø, kl. 10.00.

Røde Kors har indrettet et frivillighus foran landskontoret i København. Idéen bag frivillighuset er at skabe et samlingssted, hvor frivillige i Røde Kors kan mødes og udvikle den frivillige indsats for sårbare i både Danmark og i verden.