H.K.H. Kronprinsen foretager skolebesøg i regi af Fonden for Entreprenørskab