H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i Kræftværket