H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg med Mary Fonden i Kvindehjemmet