H.K.H. Kronprinsessen deltager i Hjemmeværnets Landsøvelse 2016

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Hjemmeværnets Landsøvelse 2016 den 4.-5. juni. Ryes Kaserne, Treldevej 110, Fredericia, kl. 8.00.

Hjemmeværnets Landsøvelse 2016 har til formål at træne hjemmeværnssoldater i krigsopgaver samt vedligeholde militære færdigheder. Landsøvelsen afholdes den 3.-5. juni 2016 og er for alle hjemmeværnssoldater.