H.K.H. Kronprinsessen deltager i sundheds- og ældreministerens reception i forbindelse med WHO Regional Committee for Europe (RC69)