H.K.H. Kronprinsessen er som præsident for WWF Verdensnaturfonden til stede ved offentliggørelse af nyt partnerskab mellem organisationen og en dansk virksomhed