H.K.H. Kronprinsessen forestår indvielse af nyt akutcenter på Regionshospitalet Viborg