H.K.H. Kronprinsessen modtager Den Berlingske Fonds Hæderspris

H.K.H. Kronprinsessen modtager Den Berlingske Fonds Hæderspris. Det Berlingske Hus, Pilestræde 34, København K, kl. 15.00.

Siden 1975 er Den Berlingske Fonds Hæderpris blevet uddelt til en person, der har ydet noget usædvanligt til gavn for det danske samfund.

Den Berlingske Fond begrunder uddelingen i år med Kronprinsessens arbejde som protektor for udsatte grupper i samfundet.