H.M. Dronningen afholder Hæderstegnsmiddag for Søværnets officerer på Fredensborg Slot

H.M. Dronningen afholder Hæderstegnsmiddag for Søværnets officerer på Fredensborg Slot. Kronprinsparret deltager. Kl. 20.00.

Dronningen afholder årligt Hæderstegnsmiddag for henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Hæderstegnsmiddagen afholdes på skift mellem de tre værn, og i år er de inviterede ved middagen Søværnets officerer af admiral- og kommandørgrad, der har modtaget Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten.