H.M. Dronningen aflægger besøg på Danevirke Museum i Danevirke