H.M. Dronningen aflægger besøg ved Karlemoseparken