H.M. Dronningen besøger Dansk Alderdomshjem i Flensborg