H.M. Dronningen er til stede ved kirkekoncert i anledning af Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesens afsked