Christian 5.s krone

Christian 5.s krone fra 1670-1671 er Danmarks officielle kongekrone.

Kronen som symbol på magt og værdighed har rødder tilbage i romerske sejrskranse, kaldet ”corona”. I Danmark er den ældste eksisterende krone Christian 4.s krone fra 1596. De danske kongers og dronningers kroner udstilles sammen med kronregalierne i skatkammeret på Rosenborg Slot.

Danmarks kongekrone er Christian 5.s krone, som blev fremstillet til Danmarks anden enevældige konge, Christian 5. i 1670-1671. Kronen er blevet båret af de enevældige konger fra Christian 5. til Christian 8. under salvingerne, og anvendes stadig, da den lægges på monarkens kiste under ”castrum doloris”. Kronen indgår i grafisk udformning i det danske kongevåben og rigsvåben. 

Guldsmeden bag den mere end to kilo tunge krone var den tyske guldsmed Paul Kurtz, som arbejdede i København. Kronen er udført i guld, smykket med flade, firkantede taffelstene. Kronens bøjler danner en lukket form, som er inspireret af den enevældige franske Kong Ludvig 14.s krone, og symboliserer den enevældige herskers absolutte magt, hvor kun Gud kan stille den enevældige konge til ansvar. Kronens bøjler mødes øverst i et rigsæble med et kløverbladskors. Over kronens globe er et lille kors, der i tidens symbolsprog viser, at kirken som den eneste står over kongemagten.

Læs mere om kongekronen på Kongernes Samlings hjemmeside.

Christian 4.s krone. Foto: Polfoto ©
Christian 5.s krone. Foto: Hans Ole Madsen ©

Kongekronen anvendes i nutiden ceremonielt under monarkens ”castrum doloris”. "Castrum doloris" (latin: smertens leje) betegner den tradition, at en lukket kiste placeres på en forhøjning, en katafalk og ligger til offentlig skue i et stykke tid. I Danmark har skikken, som går tilbage til pavernes begravelser i 1300-tallet, været en del af det kongelige begravelsesceremoniel siden enevældens indførelse i 1660. Frederik 3. var den første konge, der i 1670 lå på "castrum doloris", Frederik 9. den seneste i 1972. "Castrum doloris" er det eneste af ceremonierne fra enevælden, som stadig gennemføres i stort set uforandret form og den sidste ceremoni, hvor de danske kronregalier stadig anvendes, idet de lægges på kisten. Ved monarkens "castrum doloris" vogtes kisten desuden af de tre sølvløver fra Rosenborg Slot.

Christian 5.s krone på Rosenborg Slot

På Rosenborg Slot er Christian 5.s krone udstillet. Rosenborg Slot er åben for publikum.