Den Kongelige Salonvogn

Siden 1854 har den kongelige familie haft brugsret til en række skiftende salonvogne, der har sørget for transport rundt i landet på det danske skinnenet. Historierne om de fem kongelige salonvogne er samtidig historierne om det ypperste inden for konstruktion og indretning af jernbanemateriel siden midten af 1800-tallet og frem til i dag.

Den nuværende salonvogn var en gave til H.M. Dronning Margrethe fra DSB, da Hendes Majestæt fyldte 60 år i 2000. Salonvognen stod klar året efter, og siden har den 26,4 meter lange togvogn været brugt, når Kongen rejser med tog i Danmark.

Den 50 tons tunge salonvogn er malet i en særlig rødbrun farve, der kaldes H.M. marron (Hendes Majestæts marron). Derudover er der installeret et strømforsyningsanlæg, så vognen kan køre i hele Europa med en tophastighed på 200 km/t. Indvendigt er Salonvognen indrettet med kirsebærfinér på alle vægge og dansk design og kunst.

Den første salonvogn
I 1854 fik Frederik 7. en salonvogn i forbindelse med etableringen af en ny jernbanestrækning mellem de to tyske byer Flensborg og Tønning. Det blev samtidig starten på en transporttradition, hvor den kongelige familie kører i salonvogn, når der rejses på skinner. Den første salonvogn blev kaldt Den Slesvigske Kongevogn og kørte i Jylland frem til 1900. Herefter fungerede den som inspektionsvogn, og i dag er den udstillet på Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Den første salonvogn fra 1854. Foto: Danmarks Jernbanemuseum ©

Christian 9.s salonvogn
Eftersom den første salonvogn kun kørte i Jylland, fik Christian 9. i 1871 en vogn, der også kunne køre på Sjælland. Hovedsageligt brugte Christian 9. og den kongelige familie salonvognen, når de skulle tage ophold på Fredensborg Slot. Her var der i 1864 etableret en toglinje til/fra København, så den kongelige familie kunne rejse til slottet på skinner. Denne salonvogn er i dag også udstillet i Odense.

Den firakslede salonvogn
Det var en teknisk avanceret salonvogn, der i 1900 blev bygget af Scandia i Randers til den kongelige familie. Ud over at være komfortabel i datidens målestok og udsmykket med fine detaljer, var salonvognen med sine 17 meter også den længste togvogn i Danmark på det tidspunkt. I de 37 år Salonvognen kørte rundt på de danske skinner, var vognen blandt Christian 10. og Dronning Alexandrines foretrukne transportmidler.  

Den moderne salonvogn  
I 1930’erne gik udviklingen af togvogne af sikkerhedsmæssige grunde fra, at man byggede vognkassen i træ, til at den nu blev bygget i stål. I den forbindelse byggede DSB i 1937 en ny salonvogn, og den blev taget i brug på Christian 10.s fødselsdag, den 26. september 1937. Samme dag skulle Storstrømsbroen også åbne, og Christian 10. indviede således broen og Salonvognen på samme dag. Den nye salonvogn var på dette tidspunkt den længste togvogn i Danmark med sine 23,5 meter. Derudover var den også beregnet til kørsel i udlandet blandt andet af hensyn til Christian 10.s rejser til Rivieraen. Salonvognen nåede at tjene tre danske monarker, og i 1983-84 gennemgik vognen en større teknisk renovering samtidig med, at det meste af inventaret blev udskiftet.