VIDEO: Kronprinsparrets Sociale Pris 2016

Kronprinsparrets Sociale Pris

Den landsdækkende organisation Børn, Unge & Sorg modtog Kronprinsparrets Sociale Pris 2016. Organisation tilbyder gratis rådgivning og specialiseret psykologisk behandling til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller som lever sammen med alvorligt syge forældre eller søskende. Organisationen har afdelinger i København, Aarhus og Odense, hvor de blandt andet tilbyder gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge under 28 år. Derudover har Børn, Unge & Sorg en række tilbud såsom brevkasse, chat og samtalegrupper bemandet af unge frivillige, der selv har mistet og for de flestes vedkommende selv fået hjælp i organisationen.