Statsbesøg fra Nederlandene med fokus på innovativ grøn vækst

Regentparret modtager Nederlandenes Kongepar Hans Majestæt Kong Willem-Alexander og Hendes Majestæt Dronning Máxima i Danmark den 17.-19. marts 2015. Det bliver et statsbesøg, der sætter fokus på et tema, som optager begge lande: den grønne innovative vækstdagsorden. Statsbesøget vil desuden omhandle de to landes samarbejde inden for medico- og uddannelsessektoren.

H.M. Kong Willem-Alexander og H.M. Dronning Máxima var i 2013 på et kort officielt besøg i Danmark, som led i en række introduktionsbesøg Kongeparret foretog i Europa efter tronoverdragelsen i Nederlandene. Det forestående statsbesøg har til formål at styrke relationerne og de fælles interesser mellem Danmark og Nederlandene. Programmet åbner mulighed for, at de to lande kan udveksle erfaringer omkring grøn innovativ vækst samt sætte fokus på medico- og uddannelsessektoren. Danmarks kompetencer inden for disse områder vil blive præsenteret for den officielle delegation og de omkring 40 virksomheder, som Nederlandenes Kongepar får følge af i erhvervsdelegationen. 

Efter den officielle modtagelse den 17. marts i Vilhelm Lauritzen terminalen vil Kongeparret ankomme til Fredensborg Slot. H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen er om aftenen værter ved en gallamiddag på Christiansborg Slot. 

På statsbesøgets andendag vil Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima ledsaget af Kronprinsparret besøge Samsø, der i dag er 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi. Øen har i mange år arbejdet på at blive et grønt modelsamfund ved at fokusere på selvforsynende energi-former, der er ejet og drevet af øboerne selv, samt på økologi og grøn bæredygtighed i øens samfund. Efter officiel velkomst ved Samsøs borgmester vil øens grønne innovative løsninger blive fremvist, og der er i programmet taget højde for at gå i detaljer med de grønne løsninger, som begge lande har interesse i at samarbejde om. Der vil blandt andet være besøg på det forbrugerejede fjernvarmeanlæg baseret på halm, Ballen-Brundby, der leverer energi og forsyner 291 boliger, 3 hoteller og 3 virksomheder på øen. Kongeparret og Kronprinsparret vil også besøge Samsø Efterskole, hvor energiforsyning og grønne løsninger samt oplevelser i naturen er i centrum for elevernes ophold. Ø-besøget afsluttes på Samsøs Energiakademi med rundbordsdrøftelser og erfaringsopsamlinger fra den grønne dag efterfulgt af en frokost med øens specialiteter og lokale produkter, der illustrerer lokalsamfundets selvforsyningstanke.

Under statsbesøget vil Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima også mødes med statsminister Helle Thorning-Schmidt på Christiansborg. I København vil Kongeparret desuden få fremvist Bispebjerg Hospital, som i øjeblikket undergår en større forandring i forhold til organisering og design. Her vil danske og hollandske virksomheder fremvise, hvorledes de vil kunne bidrage til projektet med at skabe fremtidens sygehus.
På Aalborg Universitet, Campus Copenhagen, vil der blive afholdt en session om den sociale lighed mellem de to lande. Danmark og Nederlandene ligger begge højt i ”World Happiness Index”, og det vil universitetet i anledning af statsbesøget sætte fokus på i samarbejde med studerende og udvekslings-studerende fra Nederlandene.

Den 18. marts er Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima værter ved et returarrangement, hvor det kulturelle indslag vil være moderne dans fremført af ICKamsterdam (International Choreographic Arts Centre for contemporary dance).

Yderligere oplysninger

KONGEHUSET

Kommunikations- og pressechef Lene Balleby tlf. 33 40 25 29
Kommunikationskoordinator Kirsten Baltzer Kahr tlf. 33 40 25 21

UDENRIGSMINISTERIET

Journalist Signe Jønsson tlf. 41 90 41 43.

INTERNATIONAL PRESS CENTRE (IPC)

Leder Dorte Sabinsky tlf. 20 70 69 70.

Presseinformation

Presseprogrammet for statsbesøget offentliggøres på et pressemøde i Hofmarskallatet den 3. marts, hvor også akkrediteringen for pressen åbner. Presseinvitation hertil udsendes senere, ligesom pressemeddelelse om akkreditering og pool-ansøgning m.v. følger. Ansøgning om akkreditering vil foregå via International Press Centre’s hjemmeside.