Elefantordenen

5665a5195ca7eelefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige ridderorden. I sin oprindelige skikkelse kan den spores tilbage til omkring 1460. 

Foto: 
Finn Christoffersen

5665a519bae37elefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

Omkring 1460 indstiftede Christian 1. med Pavens godkendelse ”Guds Moders Selskab”. 
Dette Selskabs ordenstegn var en medaljon af Jomfru Maria med Jesusbarnet, båret i en kæde af tårnbærende elefanter.

I forbindelse med den lutherske reformation i 1536 blev brugen af denne katolsk inspirerede orden suspenderet i en årrække. I 1580 blev den genoplivet af Frederik 2., nu med elefanten som ordenstegn.

Foto: 
Finn Christoffersen

5665a51a368a3elefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

Fra 1580 og frem til i dag har i alt omkring 890 personer modtaget Elefantordenen.

I løbet af Dronningens 40-årige regeringstid er der tildelt i alt 68 Elefantordener. Modtagere har været kongelige personer og udenlandske statsoverhoveder: én gang er ordenen tildelt en borgerligt født dansker, nemlig den afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller.

På billedet ses en forgyldt kopi af Elefantordenen i kæde, der er placeret ved taget på Christian VII's Palæ. 

Foto: 
POLFOTO

5665a51a8b0abelefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

Forklaring på, at ordenstegnet er en tårnbærende elefant, er, at ordenskæden til "Guds Moders Selskab" (Elefantordenens forgænger) rummede en tårnbærende elefant. Valget af elefanten som egentligt ordenstegn signalerede derfor en vis form for kontinuitet mellem den ældre før-reformatoriske katolske orden og den genoplivede Elefantorden fra 1580. Derved opnåede man på den ene side at lægge distance til den gamle katolske orden, men på den anden side også diskret at signalere en sammenhæng, der sikrede Elefantordenen en ærværdig alder.

Foto: 
Finn Christoffersen

5665a51adea1delefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

På billedet bærer Regentparret Elefantordenen i kæde. 

Elefantordenen har tre ordensdage, på hvilke ordenstegnet bæres i kæde; Riddernes ordensdag den 1. januar, H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april og Valdemar Sejrs fødselsdag den 28. juni. Ved andre lejligheder bæres ordenen i et blåt skærf fra venstre skulder til højre hofte.

Foto: 
Jacob Jørgensen

5665a51b3edd0elefantordenen.jpeg

Elefantordenen

Elefantordenen

Den gyldne kæde hvori ordenen bæres på ordensdage består vekselvis af elefanter og tårne. 

Foto: 
Finn Christoffersen

13. februar 2014|Galleri