Program for besøg i Grønland

Kongeskibet Dannebrog i Grønland, 2004.
Kongeskibet Dannebrog i Grønland, 2004. Foto: Martin Lehmann, Polfoto ©

Regentparret aflægger besøg i Grønland med Kongeskibet Dannebrog i perioden 8.-22. juli 2015.

Programmet omfatter besøg i Nord- og Vestgrønland.

H.M. Dronningen indleder besøget i Nordgrønland med besøg i Ittoqqortoormiit, Station Nord og Thule Air Base samt bygdebesøg i Savissivik. Denne del af besøget forløber uden Kongeskibet Dannebrog.

I Vestgrønland aflægger Regentparret med Kongeskibet Dannebrog besøg i Upernavik, Ukkusissat, Qullissat, Saqqaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Kitsissuarsuit, Sisimiut, Kangaamiut, Maniitsoq og Nuuk.
 

Ændringer i programmet kan forekomme grundet ændrede vejrforhold.

Program

Onsdag den 8. juli

Station Nord

Besøg ved Station Nord og Villum Research Station
Kl. 12.00

H.M. Dronningen vises rundt på Station Nord og forestår efterfølgende indvielsen af forskningsstationen Villum Research Station på Station Nord.


Torsdag den 9. juli

Ittoqqortoormiit

Besøg i Ittoqqortoormiit
Kl. 13.30

Dronningen bydes velkommen af medlemmer af kommunalbestyrelsen Charlotte Pike og Erling Madsen. Dronningen besøger efterfølgende ældrekollektivet og børnehaven Paarsisor. Senere på dagen deltager Dronningen i kaffemik med byens borgere, hvor der er underholdning og overrækkelse af byens gave.
 
Besøg på Daneborg Station
Aften

Under besøget vises Dronningen rundt på stationen og ser blandt andet Sirius hundekennel. Dronningen får efterfølgende forevist overvintringsfilmen. Daneborg Station er hovedkvarter for Slædepatruljen Sirius, der står for den danske suverænitetshåndshævelse i Grønlands Nationalpark. 


Fredag den 10. juli

Thule Air Base og Savissivik

Besøg på Thule Air Base
Kl. 10.00

Dronningen aflægger besøg ved det amerikanske forsvarsområde Thule Air Base.

Besøg i Savissivik
Kl. 15.00

Dronningen modtages af kommunalbestyrelsesmedlem Jens Danielsen, hvorefter Dronningen deltager i en kort spadseretur i bygden. Der vil efterfølgende være kaffemik med bygdens beboere, hvor bestyrelsesmedlem Hans Karlsen orienterer om bygdens historie. 
 

Søndag den 12. juli

Upernavik

Officiel velkomst på kajen
Kl. 10.00
Regentparret modtages af landstingsmedlem og tidligere borgmester Jens Immanuelsen. Ved modtagelsen vil der være salut, underholdning ved kor og der vil blive udråbt et nifoldigt leve. 

Besøg på Prinsesse Margrethe Skolen
Kl. 10.20

Besøg på Prinsesse Margrethe Skolen. Regentparret får forevist udvalgte lokaler på skolen. Der fortælles om udviklingen siden indvielsen i 1960, som Dronningen deltog i. Udenfor skolen danser børn kalattuut, der er en traditionel grønlandsk dans. 

Buffet i aktivitetshallen
Kl. 11.30
Regentparret deltager i frokost i bygdens aktivitetshal.

Besøg på lokalhistorisk museum
Kl. 13.00
Under besøget forevises dele af udstillingen, og der orienteres efterfølgende om bygdens historie samt fremvises lokalhistoriske genstande. 

Kaffemik på Kongepladsen
Kl. 14.00 
Regentparret deltager i kaffemik med bygdens beboere. Under kaffemikken vil der være underholdning med trommedans og sangkor, og bygdens gave overrækkes. 

Afsked
Kl. 14.55

Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Ukkusissat. Ved afsejlingen er der salutering med efterfølgende sang: bygdens lokale sang ”Kitaanut aappilliuppoq” af Upernavik-digter Jens Jensen.
 

Mandag den 13. juli

Ukkusissat

Officiel modtagelse
Kl. 14.00
Officiel velkomst ved bygdebestyrelsesmedlem Paninnguaq Petersen.

Besøg i bygdekonsultation
Kl. 14.15

Regentparret aflægger besøg i bygdekonsultationen, der betjenes af sygeplejersker.

Besøg i kirken
Besøg i kirken og orientering om kirkens historie.

Besøg hos 84-årige Salomine Skade
Regentparret aflægger besøg hos Salomine Skade, der er bygdens ældste borger.

Besøg på skolen
Regentparret besøger bygdens skole. 

Kaffemik med bygdens beboere
Kl. 15.00

Regentparret deltager i kaffemik med bygdens beboere og overværer underholdning med kor og dansetrup.

Besøg ved gammel lagerbygning
Efter kaffemikken vil der være fremvisning af en lagerbygning.

Afsked
Kl. 17.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Qullissat.
 

Tirsdag den 14. juli

Qullissat og Saqqaq

Qullissat

Officiel modtagelse 
Kl. 9.30
Ved ankomst bydes Regentparret velkommen af kommunalbestyrelsesmedlem Bendt B. Kristiansen og formand for Qullissats venner Thorkild Jeremiassen. Det lokale sangkor optræder. 

Kajakopvisning
Kl. 10.00

Efter den officielle modtagelse vil der være kajakopvisning i vandet, hvor blandt andet kajakteknikken 'grønlændervending' fremvises.

Udstilling om Qullissats historie

Kl. 11.00
Regentparret får i forbindelse med besøget ved udstillingen fortalt om Qullissats historie.

Kaffemik ved foreningen Qullissats venner/Ilulissat
Kl. 11.40
Regentparret deltager i kaffemik. 

Afsked
Kl. 12.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Saqqaq.
 

Saqqaq

Officiel modtagelse
Kl. 15.00
Regentparret bydes velkommen af bygdebestyrelsesmedlem Adam Tobiassen og deltager efterfølgende i en kort spadseretur i bygden.

Udstilling om Saqqaq-kulturen
Kl. 16.00
Rundvisning på udstillingen samt orientering om Saqqaq-kulturen ved Jonas og Adolf Jensen.

Kaffemik med bygdens beboere
Kl. 16.30

Regentparret deltager i kaffemik med bygdens beboere.

Sælfangst
Sælfangst fra kajak ved fanger Ole Zeeb under overværelse af Regentparret.

Afsked
Kl. 17.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Ilulissat.
 

Onsdag den 15. juli

Ilulissat 

Officiel modtagelse
Kl. 10.00

Regentparret bydes velkommen af borgmester Ole Dorph samt medlemmer af kommunalbestyrelsen. Under modtagelsen er der taler, sangkor og der udråbes et nifoldigt leve.

Let vandring ved UNESCO World Heritage-området
Kl. 10.40
Orientering om området ved guiderne Ivalu Guldager og Aron Gundel.

Frokost på Hotel Arctic 
Kl. 12.00

Borgmesteren er vært ved en let frokost, hvor der er introduktion til nye råvarer fra Ilulissats omegn ved køkkenchef Jeppe Eivind Nielsen og kok Inunnguaq Hegelund.

Besøg på demenscenter
Kl. 13.40

Rundvisning ved leder Rachel R. Jensen.

Besøg på familiecenter
Kl. 14.20

Regentparret vises rundt på familiecenteret ved leder Malene Biilmann.

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 19.00

Regentparret afholder reception på Kongeskibet Dannebrog.

Afsked
Kl. 21.30

Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Qasigiannguit. 
 

Torsdag den 16. juli

Qasigiannguit og Kitsissuarsuit

Qasigiannguit

Officiel modtagelse
Kl. 9.00
Regentparret bydes velkommen af landstingsmedlem og tidligere borgmester Jess Svane og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Under modtagelsen er der velkomsttale og korsang. 

Besøg ved museum
Kl. 9.30
Regentparret vises rundt på lokalhistorisk museum ved museumsleder Anne Mette Olsvig. 

Kulturelt indslag
Kl. 10.00
Den levende trommesangstradition introduceres, hvorefter børn fra ungdomsklubben underholder med sang. 

Besøg på Projekt Levende Boplads, Levendegørelse
Kl. 10.45
Under besøget orienteres Regentparret om projektet ved museumsleder Anne Mette Olsvig og vises efterfølgende rundt. Bopladsen er et såkaldt levendegørelsesprojekt, hvor besøgende kan opleve en autentisk hverdag fra Thulekulturens sidste fase.

Rundtur i byen 
Kl. 11.45
Rundtur i byen, der blandt andet inkluderer et kort stop ved statue af forfatter og lærer Villads Villadsen. 

Besøg på efterskolen Villads Villadsen
Kl. 12.15
Regentparret aflægger besøg på efterskolen Villads Villadsen. 

Afsked
Kl. 13.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Kitsissuarsuit. 

Kitsissuarsuit

Officiel modtagelse
Kl. 18.00
Regentparret bydes velkommen af kommunalbestyrelsesmedlem og tidligere landsstyremedlem Ane Hansen og kommunalbestyrelsesmedlem Enok Sandgreen. 

Bygdebesøg
Rundtur i byen, hvor der fortælles om bygdens fortid og nutid. På turen passerer Regentparret blandt andet skolen, kirken, bygdens ældste borgers hus og bygdemidten.

Kaffemik
Kl. 19.00

Regentparret deltager i kaffemik med bygdens beboere.

Afsked
Kl. 20.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Sisimiut. 
 

Fredag den 17. juli

Sisimiut

Officiel modtagelse
Kl. 10.00

Officiel modtagelse ved borgmester Hermann Berthelsen og medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Rundtur i byen
Kl. 10.45

Regentparret deltager i rundtur i byen, hvor der blandt andet stoppes ved Knud Rasmussens Højskole og orienteres om solenergi.

Besøg på cykel- og skateboardbane
Kl. 11.15

Besøg ved cykel- og skateboardbanen, hvor Regentparret overværer en opvisning af børn og unge.

Frokost i kulturhuset Taseralik
Kl. 12.00

Under frokosten underholder musikskolens børn og unge. 

Besigtigelse af motionssti
Kl. 13.00

Regentparret deltager i en kort spadseretur til motionsstien, der går rundt om byens sø.

Besøg i det nye ungdomshus
Kl. 13.40

Besøg i det nye ungdomshus, hvor Regentparret introduceres til planerne for området og besigtiger lavenergihuset.

Besøg ved skiklubbens hus
Kl. 14.05

Besøg ved skiklubbens hus, der er et bæredygtigt murstenshus opført af frivillige. Under besøget introduceres Regentparret til planerne for den kommende svømmehal.

Besøg på KTI Tech College og ARTEK (Center for Arktisk Teknologi)
Kl. 14.55

Under Regentparrets besøg vil der være fokus den arktiske ingeniøruddannelse.

Byrundtur
Kl. 16.00

Regentparret deltager i en rundtur i byen og passerer blandt andet ARTEK kollegiet.

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 18.00

Regentparret afholder reception på Kongeskibet Dannebrog. 

Afsked
Kl. 20.15
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Nipisat – UNESCO området. I forbindelse med afsejlingen vil der være orientering om området og forslag til World Heritage optagelse ved forhenværende museumsdirektør Claus Andreasen. 
 

Søndag den 19. juli

Kangaamiut

Officiel modtagelse
Kl. 16.00
Officiel modtagelse ved bygderådsformand Tønnes Kreutzmann.

Besøg på alderdomshjemmet
Kl. 16.25

Regentparret aflægger besøg på alderdomshjemmet.

Besøg på lokalhistorisk museum
Kl. 16.40

Under besøget omvises Regentparret i museet, som blandt andet har fokus på områdets træskærerarbejde samt sangtraditioner. 

Besøg i kirken
Kl. 17.00
Regentparret besøger kirken og overværer under besøget et sangkor fremføre to sange.

Kaffemik med bygdens beboere
Kl. 17.20

Regentparret deltager i kaffemik med bygdens beboere.

Afsked
Kl. 18.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Maniitsoq.
 

Mandag den 20. juli

Maniitsoq

Officiel modtagelse
Kl. 10.00
Regentparret bydes velkommen ved viceborgmester Gedion Lyberth og kommunalbestyrelsen.

Besøg i daginstitution Kuunnguaq
Kl. 10.35
Daginstitutionens leder byder Regentparret velkommen og fortæller om programmet Meeqqerivitsialak – Den gode daginstitution, som omhandler udviklingen af daginstitutioner i Grønland. Regentparret orienteres efterfølgende om årets projektlederpris inden for bæredygtighed. Under besøget er der underholdning ved grønlandske børn.

H.M. Dronningens program

Besøg på Royal Greenland A/S 
Kl. 11.15

Under besøget vises Dronningen rundt i produktionslokalerne. 

H.K.H. Prinsgemalens program

Lilleholm Food
Kl. 11.15
Under besøget vises Prinsgemalen rundt i produktionslokalerne.

Fælles program

Frokost på Hotel Maniitsoq
Kl. 12.00
Viceborgmesteren er vært ved en frokost.

Besøg ved kunstnerværksted
Kl. 13.00

Regentparret vises rundt i byens kunstnerværksted.

Besøg på lokalhistorisk museum
Kl. 13.20

Forevisning af udstillingen på museet.

Besøg på plejehjemmet Regnbuen
Kl. 13.50
Plejehjemmets souschef byder Regentparret velkommen og viser rundt på plejehjemmet, der er kåret som Årets Arbejdsplads 2013 i Grønland.

Kaffemik
Kl. 14.20
Regentparret deltager i kaffemik med byens beboere i idrætshallen. 

Afsked
Kl. 15.00
Kongeskibet Dannebrog afsejler mod Nuuk.

Tirsdag den 21. juli

Nuuk

Korte møder med Inatsisartut og Naalakkersuisut
Kl. 14.40
Regentparret deltager i møde med Formanden for Naalakkersuisut og Formandskabet Inatsisartut i Selvstyretårnet.

Besøg i Formanden for Naalakkersuisuts departement
Kl. 15.00
Besøg i Formanden for Naalakkersuisuts departement.

Naalakkersuisuts middag for Regentparret
Kl. 19.00
Middagen finder sted på Hotel Hans Egede. Selvstyrets gave overrækkes til Regentparret.
 

Onsdag den 22. juli

Nuuk

Officiel modtagelse
Kl. 10.00
Regentparret anløber ved Nationalmuseet (pontonbroen), hvor borgmesteren tager imod. Borgmesteren byder Regentparret velkommen til hovedstaden og udbringer et nifoldigt hurra. Sangkoret NIPE synger ”Nunarput utoqqarsuanngoravit”.

Besøg i Kittat
Kl. 10.30

Regentparret besøger Kittat, der er et arbejdende museum. Under besøget får Regentparret fremvist skindsystuen. 

Besøg ved Retten i Grønland
Kl. 11.15
Under besøget får Regentparret fremvist nybyggeri, og der fortælles om det kommende anstaltbyggeri.

Besøg i Grønlandsbanken
Kl. 11.45

Borgmesteren byder Regentparret velkommen, og direktør Martin Kviesgaard holder en kort tale. 

Frokost i Grønlandsbanken
Kl. 12.00
Borgmesteren er vært ved en frokost.

H.M. Dronningens program

Besøg ved pleje- og aktivitetscenter Ippiarsuk
Kl. 14.00

Dronningen aflægger besøg ved pleje- og aktivitetscentert Ippiarsuk. 

H.K.H. Prinsgemalens program

Besøg ved Grønlands Røde Kors
Kl. 13.50

Prinsgemalen besøger Grønlands Røde Kors og orienteres blandt andet NGO-samarbejde og ungdomsprojektet ”Ung hjælper Ung/Inua”. 

Fælles program

Indvielse af vejstykke i den ny bydel Qinngorput
Kl. 14.45
Dronningen indvier ny forbindelsesvej.

Besøg ved Grønlands Seminarium (Ilinniarfissuaq) 
Kl. 15.10
Regentparret besøger Seminariets gamle gymnastiksal med showroom og får fremvist moderne grønlandsk tekstil og smykkedesign.

Kaffemik i Gymnasiets nye aula 
Kl. 15.30

Regentparret deltager i kaffemik med Nuuk borgere. Under kaffemikken overrækkes kommunens gave, og Arctic Winter Games underholder med inuit games efterfulgt af musikalske og kulturelle indslag. 

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 19.00
Regentparret afholder reception på Kongeskibet Dannebrog.

Presseinformation

Gå venligst til Presse.

Download pressefotos

Foto & Video