Historien bag Rytterstatuen af Frederik 5.

Salys rytterstatue på Amalienborg Slotsplads.
Salys rytterstatue på Amalienborg Slotsplads. Foto: Polfoto

Den mere end 240 år gamle rytterstatue på Amalienborg Slotsplads af Kong Frederik 5. blev skabt af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly og betragtes som en af de ypperste rytterstatuer i verden.

Saly påbegyndte arbejdet med statuen i 1754. Forarbejderne varede 14 år, mens selve bronzestøbningen tog godt tre minutter. 

Statuen blev indviet i 1771, men kom allerede på plads på sin sokkel i 1768. Soklen med den omgivende marmorbelægning, gitterværket og kæderne stod først helt færdig i 1774. Således var statuen under opbygning i 20 år.

Rytterstatuen var en bestillingsopgave finansieret af Asiatisk Kompagni gennem dets præses, A.G. Moltke, der ligeledes var kongens overhofmarskal. Statuen var en gave til kongen fra hans tro undersåtter "til minde om folkets kærlighed” som angivet i indskriften på monumentets sokkel.

Siddende roligt til hest, iført laurbærkrans, som midtpunkt på den store slotsplads, iscenesættes Frederiks 5. som inkarnation af det enevældige styre. Kongens beskedne størrelse er forstørret i forhold til hestens, og hans status er understreget af hans retning og blik mod Marmorkirken. Modellen for kongeskikkelsen på hesten var den romerske imperatorskikkelse, jf de klassiske gevandter, kommandostaven og laurbærkransen.

Statuen var designet som centralfigur på den ottekantede plads (Amalienborg Slotsplads), der var udlagt som det absolutte midtpunkt i den Frederiksstad, der siden 1750 havde været under projektering og anlæggelse i anledning af Oldenborg-dynastiets 300 år på tronen.

I 2006 blev rytterstatuen optaget i Kulturministeriets kulturkanon.

Yderligere oplysninger

Læs mere om skulpturer.