H.K.H. Kronprinsessens besøg i Burkina Faso udsættes

På grund af sikkerhedssituationen er det nødvendigt at udsætte Kronprinsessen og udenrigsministerens besøg i Burkina Faso til et senere tidspunkt.

H.K.H. Kronprinsessen, 2015
H.K.H. Kronprinsessen, 2015 Foto: Franne Voigt

Læs Udenrigsministeriets pressemeddelelse vedrørende udsættelsen.
_______________________________

Tidligere nyhed om besøget publiceret fredag den 15. januar 2016: 

H.K.H. Kronprinsessen aflægger sammen med udenrigsminister Kristian Jensen besøg i Burkina Faso, Vestafrika, den 24.-26. januar 2016. 

Besøget vil have fokus på kvinders sundhed og rettigheder samt landets positive demokratiske udvikling.

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande med en høj befolkningstilvækst. Det vestafrikanske land har gjort fremskridt i forhold til mødre- og småbørnedødelighed, og engageret sig i at forbedre kvinders og børns rettigheder. Forholdene for piger og kvinder er dog stadig præget af en række udfordringer, herunder manglende adgang til en række basale sundhedsydelser.

Kronprinsessen vil sammen med udenrigsministeren aflægge besøg på sundhedsfaciliteter i hovedstaden og på landet samt besøge lokalbefolkningen. Der vil også være besøg på en klinik, hvor der vil være mulighed for at tale med unge burkinere om deres adgang til information, prævention og sundhedsydelser. 

Besøget vil desuden have fokus på emner som adgang til information og sundhedsydelser, kvindelig omskæring, udstødelse og mødredødelighed. 

Yderligere oplysninger

Læs Udenrigsministeriets pressemeddelelse.

Læs mere om H.K.H. Kronprinsessen.

 

Presseinformation

Pressekontakt ved Udenrigsministeriet
Presserådgiver Poul Kjar tlf. 41 86 59 75.

Pressekontakt ved Kongehuset
Kommunikationsmedarbejder Anne Mette Kirk Ørskov tlf. 33 40 25 08.