H.K.H. Kronprinsessen besøger Etiopien

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessens monogram
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessens monogram Foto: Kongehuset

Den 16. – 18. februar 2015 rejser H.K.H. Kronprinsessen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen til Etiopien.

Besøget i Etiopien vil have et todelt fokus. Dels på kvinders sundhed og rettigheder i humanitære krisesituationer, dels på omskæring af kvinder.

Kronprinsessen og handels- og udviklingsministeren vil mødes med en række internationale og civilsamfundsorganisationer og foregangspersoner inden for kvinders sundhed og rettigheder og få belyst problematikker såvel som mulige løsningsmodeller. Det gælder også de særlige udfordringer og sårbarheder, som kvinder og børn står overfor i humanitære kriser, herunder bl.a. kønsbaseret vold.

I hovedstaden Addis Ababa vil Kronprinsessen og handels- og udviklingsministeren desuden mødes med etiopiske kvindelige iværksættere. Læs mere om besøget i Addis Ababa.

Baggrund

Selvom omskæring af kvinder er forbudt ved lov i Etiopien, har landet med ca. 75 procent omskårne fortsat en af de højeste forekomster af denne praksis i verden. Et vedvarende fokus er derfor afgørende for at fastholde og accelerere indsatsen med at nedbringe antallet af omskårne piger og kvinder, hvis Etiopien skal nå sit eget mål om at afskaffe omskæring af kvinder inden 2025. På verdensplan vurderes der at være 125 millioner omskårne piger og kvinder, og 30 millioner risikerer fremadrettet at blive omskåret.

Danmark yder støtte til FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og FN’s Børnefond (UNICEF), der sammen arbejder på at afskaffe kvindelig omskæring i Etiopien og 16 andre lande. Værktøjerne tager primært form af uddannelse, oplysning om bl.a. rettigheder og sundhed, dialog med lokalsamfundene og inddragelse af religiøse ledere, der har til hensigt at skabe gennemgribende normændringer og et opgør med kvindelig omskæring.

Etiopien huser pt. Afrikas største flygtningepopulation på mere end 700.000 og modtog knap 200.000 sydsudanesiske flygtninge i 2014, hvoraf det overvejende flertal var kvinder og børn.
Kvinder og pigers sundhed og rettigheder er desuden en af de de danske hovedprioriteter, når FNs generalforsamling i september 2015 skal vedtage nye udviklingsmål for verden.

Presseinformation

Gå venligst til Presse

Foto & Video