Program for besøg i Sydafrika

H.K.H. Kronprinsessen, 2011
H.K.H. Kronprinsessen, 2011 Foto: Steen Evald

Kronprinsessen aflægger sammen med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen besøg i Sydafrika den 2.–5. november 2014.

Besøget i Sydafrika vil særligt fokusere på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) - retten til at bestemme over egen krop, herunder til at vælge hvornår man får børn, om man vil anvende prævention samt adgang til at føde under ordentlige forhold. Derudover vil besøget styrke de kommercielle relationer mellem Danmark og Sydafrika, idet Sydafrika er et vigtigt vækstmarked for dansk erhvervsliv.  
 

Kronprinsessen deltager i forlængelse af det mangeårige globale fortalerarbejde for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder blandt andet som medlem af High Level Task Force for ICPD (International Conference on Population and Development) samt i forbindelse med Kronprinsessens protektion for FN’s Befolkningsfond (UNFPA).
 

Kronprinsessen og handels- og udviklingsministeren vil blandt andet besøge en township i Cape Town og møde nogle af de mennesker, som arbejder for at gøre livet værd at leve for så mange som muligt af den tredjedel af unge mødre, som har HIV i Sydafrika. Desuden vil der være besøg ved en klinik, der tilbyder støtte til ofre for kønsbaseret vold, blandt andet ved at se på, hvordan den private sektor bidrager til at støtte voldsofre.

Kronprinsessen og handels- og udviklingsministeren vil under besøget ligeledes fremme det kommercielle samarbejde mellem Danmark og Sydafrika ved at sætte fokus på danske styrkepositioner og kompetencer inden for blandt andet vindsektoren og dansk design og arkitektur.  

Program


Cape Town
 

Besøg hos Stellakaya Winery
Kl. 15.00

H.K.H. Kronprinsessen besøger vinproducenten Ntsiki Biyela, der er en kvindelig entreprenør inden for vinindustrien i Sydafrika. Under besøget vil Kronprinsessen blive vist rundt og tale med Ntsiki Biyela.  

Middag med repræsentanter fra LGBTI-miljøet i Sydafrika
Kl. 18.30

Kronprinsessen deltager i middag med repræsentanter fra LGBTI-miljøet i Sydafrika på restaurant La Mouette i Cape Town. LGBTI står for lesbian, gay, bisexual, transgender og intersex. 

Mandag den 3. november

Cape Town

Besøg ved Marie Stopes-klinik
Kl. 09.00

Kronprinsessen aflægger besøg ved en Marie Stopes-klinik, der er en international organisation, som arbejder for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Under besøget vil Kronprinsessen få en introduktion til SRSR i Sydafrika, og emner som familieplanlægning og abort vil blive drøftet. Kronprinsessen vil ligeledes blive vist rundt i klinikken.  

Besøg ved Mothers2Mothers klinik
Kl. 14.30

Kronprinsessen besøger Mothers2Mothers klinikken, der uddanner HIV/aids-smittede mødre til mentorer, som rådgiver og vejleder kommende og nybagte mødre i samme situation. Formålet med mentor-programmet er at rette en indsats mod de særlige udfordringer forbundet med HIV/aids-smitte under graviditet. Under besøget bliver Kronprinsessen vist rundt og møder centrets personale og unge mødre.

Besøg ved LoveLife Youth Centre 
Kl. 16.00

Kronprinsessen besøger LoveLife Youth Centret, der arbejder med uddannelse og oplysning omkring HIV/aids blandt unge. LoveLife er Sydafrikas største nationale HIV/aids-forebyggelsesinitiativ rettet mod unge. Under besøget møder Kronprinsessen centrets ledere og unge brugere.

Netværksreception i forbindelse med ’Danish Design Business Mission’
Kl. 19.00

Kronprinsessen deltager i reception med danske virksomheder, der deltager i design- og arkitekturfremstødet ’Danish Design Business Mission’. 

Tirsdag den 4. november

Johannesburg

Besøg ved Brothers for Life
Kl. 12.30

Kronprinsessen aflægger besøg ved Brothers for Life, der blandt andet har til formål at involvere mænd i kampen mod kønsbaseret vold. Under besøget overværer Kronprinsessen en rundbordssamtale med et Community Action Team, der arbejder for at mobilisere lokalsamfundet til at ændre adfærd på områder som kønsbaseret vold og smitte af HIV/aids. Samtalen vil fokusere på emner som normer, værdier og kønsroller i samfundet.

Besøg ved diabetesklinik
Kl. 15.00

Kronprinsessen besøger en mobil diabetesklinik doneret af Novo Nordisk til førstedame Bongi Ngema-Zumas Fond, der har til formål at bekæmpe og forebygge diabetes. Under besøget bliver Kronprinsessen vist rundt i klinikken og får lejlighed til at hilse på personalet. 

Netværksreception i Danmarks residens
Kl. 19.30

Kronprinsessen deltager i reception, hvor der vil være mulighed for at møde repræsentanter fra erhvervslivet, NGO’er og civilsamfundsrepræsentanter, der arbejder med SRSR-dagsordenen. 

Onsdag den 5. november

Johannesburg

Møde med FN’s Befolkningsfond (UNFPA)
Kl. 08.15

Kronprinsessen besøger UNFPA Sydafrika, hvor der vil være rundbordssamtale med UNFPAs landeansvarlige Dr. Esther Muia og medlemmer af UNFPAs Youth Advisory Panel med fokus på emner som HIV, prævention og socialt entreprenørskab. 

Besøg ved Vodacom Gender Based Violence Command Centre
Kl. 10.00

Kronprinsessen aflægger besøg ved et 24-timers call center, der er etableret af Vodacom Foundation i samarbejde med Sydafrikas Ministerium for Social Udvikling. Call centret repræsenterer et anonymt tilbud til ofre for kønsbaseret vold, hvor uddannede socialarbejdere yder telefonisk krisehjælp, støtte og vejledning. Under besøget vil der være rundvisning i call centret, og Kronprinsessen får lejlighed til at møde nogle af telefonoperatørerne.

Besøg ved Thuthuzela-klinikken, Chris Hani Hospitalet
Kl. 14.30

Kronprinsessen besøger Thuthuzela-klinikken, der er en døgnåben one-stop klinik for ofre for seksuelle overgreb. One-stop klinikkerne er beliggende på lokale hospitaler, hvor ofrene modtager hjælp til at anmelde sagen samt behandling af fysiske og psykiske mén. Under besøget bliver Kronprinsessen vist rundt i klinikken og møder personalet. 

Presse

Gå venligst til Presse

Foto & Video

Se billeder fra besøget.