Program for besøg i Tajikistan

H.K.H. Kronprinsessen, 2011
H.K.H. Kronprinsessen, 2011 Foto: Steen Evald

H.K.H. Kronprinsessen besøger den 23.-24. oktober 2014 Tajikistan i sin egenskab af protektor for WHO Regional Office for Europe.

Besøget vil have fokus på forbedring af mødre- og børnesundhed samt vigtigheden af vaccination for folkesundheden. I hovedstaden Dushanbe får Kronprinsessen blandt andet lejlighed til at besøge sundhedsklinikker, uddannelses- og træningsfaciliteter for sundhedspersonale og et rehabiliteringscenter for børn og unge ramt af polio. Derudover deltager Kronprinsessen i en vaccinationsdag for børn og unge på et sundhedscenter i den mindre by Varzob. Under besøget taler Kronprinsessen desuden ved et sundhedsforum på Tajik State Medical University. Programmet omfatter ligeledes et besøg på det nationale reproduktive center, som tilbyder familieplanlægningsydelser samt hos det Nationale Taekwondo Forbund, som har engageret atleterne i bekæmpelse af vold mod kvinder. 

Kronprinsessen tiltrådte som protektor for WHO Regional Office for Europe i 2005. 
 

WHO har været repræsenteret i Tajikistan siden 1992 for at assistere i fremme af sundhedsvæsenet. Landet har oplevet fremskridt inden for sundhedsområdet, hvor tallet for dødelighed blandt nyfødte er faldet fra 56 pr. tusinde indbyggere i 1998 til 34 pr. tusinde indbyggere i 2012. Også antallet af dødsfald blandt børn under fem år og blandt mødre er faldet. Til trods for fremgangen er tallene dog højere end gennemsnittet for de 53 lande i WHO’s europæiske region. WHO samarbejder med de offentlige myndigheder i Tajikistan for at udvikle og implementere sundhedspolitik, herunder National Health Strategy, som har til formål at fremme sundheden blandt børn og voksne. 

Organisationen yder også støtte til the Republican Centre of Immunoprophylaxis, der står for landets vaccine-programmer. I 2014 assisterer WHO blandt andet i arbejdet med at tilbyde polio-vacciner til børn i alderen 0-5 år. Landet oplevede i 2010 det største udbrud af polio i fem år, hvilket resulterede i blandt andet fysisk handicap blandt børn, der blev ramt af sygdommen. I forbindelse med børnenes behov for rehabilitering har WHO sammen med landets regering igangsat rehabiliteringsprogrammer, blandt andet ved at organisere lejre, hvor børn berørt af polioudbruddet kan få hjælp.

Program

Torsdag den 23. oktober

 

Besøg ved Udenrigsministeriet
Kl. 13.40
H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg ved Udenrigsministeriet og orienteres om det arbejde, som WHO Regional Office for Europe udfører. Kronprinsessen får lejlighed til at møde udenrigsministeren og embedsmænd.

Besøg ved pædiatrisk hospital og ressourcecenter
Kl. 14.30
Kronprinsessen besøger et pædiatrisk hospital og ressourcecenter og får lejlighed til at hilse på sundhedsarbejdere samt forældre og børn, som er stedets brugere. Besøget har fokus på WHO’s regionale arbejde for sundhed blandt kvinder og børn med særligt henblik på vaccinering.

Chorbogh Child Rehabilitation Center
Kl. 16.30
Kronprinsessen besøger centret, hvor børn ramt af polio får tilbudt rehabilitering. Kronprinsessen overværer, hvordan rehabiliteringen finder sted og møder de berørte børn og familier samt stedets sundhedsarbejdere.

Officiel middag
Kl. 19.40

Officiel middag med Tajikistans social- og sundhedsminister som vært.

Fredag den 24. oktober

Avicenna Tajik State Medical University
Kl. 9.40
Kronprinsessen besøger Avicenna Tajik State Medical University og får fremvist universitetet. Under besøget hilser Kronprinsessen på studerende, der vil fortælle om deres arbejde med blandt andet sundhedskampagner med fokus på mødre og børns sundhed samt vaccinering. I forlængelse af dette deltager Kronprinsessen i et forum omhandlende sundhed, hvor professorer og studerende ved universitetet er til stede. Kronprinsessen holder tale, ligesom der også vil være tale ved blandt andre direktøren for WHO’s europæiske region Ms Zsuzanna Jakab omhandlende organisationens arbejde i Tajikistan samt betydningen af forskning inden for sundhed.

Varzob Health Center
Kl. 11.30
Kronprinsessen aflægger besøg ved sundhedscentret, hvor en vaccinationsdag lanceres. Kronprinsessen overværer arbejdet med vaccination og får lejlighed til at træffe repræsentanter fra hospitalet, sundhedsarbejdere samt forældre og deres børn.

National Reproductive Health Center
Kl. 14.00

Kronprinsessen besøger centret og bliver præsenteret for stedets familieplanlægningstilbud til kvinder i den reproduktive alder. Under besøget møder Kronprinsessen centrets sundhedsarbejdere og lokale kvindelige brugere.

National Taekwondo Federation
Kl. 15.30

Kronprinsessen besøger det nationale taekwondo-forbund, som har igangsat initiativer til at stoppe vold mod kvinder. Under besøget oplyses der om udfordringer i Tajikistan samt forskellige tiltag for oplysning om forebyggelse af vold samt om reproduktiv sundhed.

Reception
Kl. 19.30

Kronprinsessen deltager i WHOs reception.

Yderligere oplysninger

Følg programmet på WHO Europe's facebook-side.

Presseinformation

PRESSEKONTAKT VED WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

Regional Adviser Ina Parvanova tlf. +45 45 33 68 05 eller e-mail TPR@euro.who.int.

Foto & Video

Se billeder fra besøget.