Program for besøg ved udviklingsprojekter i Cambodja

I kommunen Taing Krasang findes nogle af de projekter Folkekirkens Nødhjælp støtter i Cambodja.
I kommunen Taing Krasang findes nogle af de projekter Folkekirkens Nødhjælp støtter i Cambodja. Foto: Folkekirkens Nødhjælp

H.K.H. Prinsesse Marie besøger som protektor for Folkekirkens Nødhjælps udviklingsprojekter i Cambodja fra den 9.-12. oktober 2012.

Sammen med Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Henrik Stubkjær og organisationens lokale medarbejdere besøger Prinsesse Marie nogle af Folkekirkens Nødhjælps projekter i byerne Phnom Penh, Prey Veng og Andoung i Cambodja. 

Under besøget får Prinsessen blandt andet lejlighed til at se et krisecenter for kvinder, et uddannelsescenter for gadebørn samt besigtige aktiviteter, der er med til at forbedre levevilkårene for fattige landsbybeboere.
 
Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet i Cambodja siden starten af 1980’erne, i første omgang med at hjælpe flygtninge fra borgerkrigen. Fra begyndelsen af 1990'erne har der været fokus på opbygning af et stærkt civilsamfund og en forebyggende indsats i forhold til tørke og oversvømmelser.

 
 

Se billedgalleri fra Prinsesse Maries besøg i Cambodja.

Program

Tirsdag den 9. oktober 2012
 

Phnom Penh

Folkekirkens Nødhjælps kontor 
Kl. 15.15

Prinsesse Marie besøger Folkekirkens Nødhjælps kontor og møder organisationens medarbejdere i Cambodja. 
 
Officiel reception for den danske koloni
Kl. 17.45

Prinsesse Marie deltager i reception med den danske koloni på Danidas hovedsæde i Cambodja. 
 
Reception for danske virksomheder
kl. 19.00

Prinsesse Marie deltager i reception for danske virksomheder på Restaurant Deco. Prinsessen holder tale. 
 
Onsdag den 10. oktober 2012
 

Officiel åbning af Go4Bunker
Kl. 9.00

Prinsesse Marie forestår den officielle åbning af Go4Bunker, en dansk virksomhed der er leverandør til olieindustrien. 

Cambodia Women’s Crisis Center (CWCC)
Kl. 10.45

Prinsesse Marie besøger organisationen CWCC, der arbejder for kvinders og børns sikkerhed og menneskerettigheder i Cambodja. CWCC yder bl.a. hjælp til kvinder og børn, der har været udsat for vold og undertrykkelse. Prinsessen besigtiger centrets forskellige aktiviteter og møder nogle af de voldsramte kvinder på stedet.
 
Mith Samlanh 
Kl. 14.30

Prinsesse Marie besøger organisationen Mith Samlanh, der hjælper udsatte børn, unge og deres familier gennem forebyggende arbejde i lokalsamfundene. Under besøget besigtiger Prinsessen centrets værksteder og følger stedets børn og unge i deres aktiviteter. 

Torsdag den 11. oktober 2012

PADEK
kl. 10.30

Prinsesse Marie besøger organisationen PADEK i Prey Veng, der bl.a. yder støtte til lokalsamfundet, der i 2011 blev ramt af oversvømmelse. PADEK hjælper med genopbygning, fødevareforsyning og katastrofeberedskab, så de lokale bliver bedre rustet i tilfælde af fremtidige oversvømmelser. 
 
Fredag den 12. oktober 2012

Andoung 
kl. 9.45

Prinsesse Marie besøger byen Andoung, der opstod, da beboere fra kvarteret Sambok Chap i Phnom Penh blev tvangsflyttet. Siden har organisationer som Mith Samlanh og LICADHO ydet støtte til områdets udsatte børn og deres familier. Prinsessen besøger produktionscenteret i Andoung, der er opstartet af Mith Samlanh, hvor lokale familier lærer at producere håndlavede produkter. 

Presseinformation

PRESSEKONTAKT VED FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP:

Helga Mikkelsen, hmi@dca.dk