H.K.H. Prinsgemalen

Som meddelt i Hendes Majestæt Dronningens nytårstale har Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen besluttet at gå på pension med virkning fra 1. januar 2016 efter mere end 40 års virke for Danmark og danske interesser.

Hans Kongelige Højhed vil ”drosle ned”. Det indebærer, at Prinsgemalen fremover ikke deltager i en række officielle arrangementer og begivenheder, bl.a. nytårskure, Folketingets åbning, ambassadørmodtagelser og statsbesøg i udlandet.

Derimod vil Prinsgemalen fortsat deltage i andre arrangementer af officiel karakter, herunder nytårstaflet og forskellige begivenheder, der finder sted, hvor Regentparret har residens.

Hans Kongelige Højhed beholder hovedparten af sine protektioner og æreshverv, og Prinsgemalen vil som hidtil deltage i en bred vifte af gøremål, bl.a. indenfor kunst og kultur.

Beslutningen ventes ikke at få konsekvenser for Kongehusets samlede aktivitetsniveau. De berørte opgaver vil blive løst af Hendes Majestæt Dronningen eller øvrige medlemmer af den kongelige familie. Derfor lægges der ikke op til ændringer i den samlede statsydelse til Kongehuset. 

Langt hovedparten af Prinsgemalens andel af statsydelsen går til Kongehusets faste omkostninger, herunder drift af bygninger, personale og administration. Dette vil også være tilfældet fremover. Udløser beslutningen yderligere udgifter, vil de blive dækket af Kongehuset.

Prinsgemalen glæder sig til at få mere tid til at beskæftige sig med kunst, litteratur og musik – områder, der alle står Prinsgemalens hjerte nær.

 

Med venlig hilsen

Michael Ehrenreich
Hofmarskal