Ambassadørmodtagelser

Når et land officielt præsenterer sin udsendte repræsentant i Danmark, sker det ved en særlig modtagelse af ambassadøren hos H.M. Dronningen.

Ambassadører i modtagelse og afskedsaudiens
Når et land officielt præsenterer sin repræsentant, sker det ved en særlig modtagelse af ambassadøren hos Dronningen. Denne modtagelse for den nye ambassadør gennemføres enten på Fredensborg Slot eller Amalienborg. Ambassadøren ledsages af en kammerherre eller kammerdame og køres til slottet i karet. Under modtagelsen overrækker ambassadøren sine akkreditiver, det vil sige fuldmagt fra sit lands statsoverhoved, til Dronningen. Først derefter kan ambassadøren udføre sit arbejde i Danmark.

Afgående ambassadører modtages i afskedsaudiens af Dronningen, inden de rejser fra Danmark.