D.K.H. Prins Vincent og Prinsesse Josephines dåb

Kronprinsparrets tvillinger, Prins Vincent og Prinsesse Josephine, blev den 14. april 2011 døbt i Holmens Kirke.

Dåbshandlingen blev forestået af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Efter dåben var der reception i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Prinsens navn
Vincent Frederik Minik Alexander

Prinsessens navn
Josephine Sophia Ivalo Mathilda

Prinsens faddere
Mr. John Stuart Donaldson
HRH Crown Prince Felipe des Asturies
H.H. Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Baronesse Helle Reedtz-Thott
Hofdame Caroline Heering

Prinsessens faddere
H.K.H. Prinsesse Marie
Son Altesse Royale le Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles
Mrs. Patricia Bailey
Hofjægermester, lensgreve Bendt Wedell
Fr. Birgitte Handwerk
Mrs. Josephine Rechner

Program

Kl. 13.55: Menigheden ankommer til Holmens Kirke.

Kl. 14.30-15.00: Gæsterne ankommer til kirken.

Kl. 15.05-15.30: De kongelige gæster, venner og nærmeste familie, fadderne, hr. og fru Donaldson, Regentparret og Kronprinsparret med børn ankommer til kirken.

Kl. 15.30: Dåbsgudstjeneste. Gudstjenesten forestås af Kgl. Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen.

Kl. 16.15: Kronprinsparret med børn forlader kirken og kører til Amaliehaven, hvorfra de spadserer til Frederik VIII’s Palæ.

Kl. 16.15: Regentparret, hr. og fru Donaldson og fadderne forlader kirken og tager direkte til Amalienborg.

Kl. 16.20: De øvrige gæster forlader Holmens Kirke. Gæster til reception sejler til Amaliehaven, hvorfra de spadserer til Frederik VIII’s Palæ.

Kl. 18.00: Reception i Frederik VIII’s Palæ.

Holmens Kirke

Barnedåben af Kronprinsparrets tvillinger finder sted i Holmens Kirke, der ligger overfor Christiansborg Slot ved Holmens Kanal i det centrale København. Kirkens historie kan ledes tilbage til år 1619, hvor biskop Hans Resen indviede Frederik II’s ankersmedje, der udgør grundstammen i Holmens Kirke.

Kirken har været anvendt til flere kirkelige handlinger for Kongehusets medlemmer heriblandt dåben af Dronningen den 14. maj 1940 og dåben af Kronprinsen den 24. juni 1968. Ligeledes dannede kirken rammen om Regentparrets bryllup den 10. juni 1967.

Blomsterudmykningen i Holmens Kirke
Blomsterudsmykningen i Holmens Kirke er inspireret af det ’sprudlende forår’ og består af en række danske forårsblomster i hvide og gule nuancer.

Alteret er pyntet med en blomsterdekoration af forårsblomster, hvori ærteblomsten er særlig markant. Dekorationen følger alterets udformning og breder sig ud over dets sider. Alterskranken er ligeledes dekoreret med forårsblomster i små grupper, mens balustrene på begge sider af opgangen til alteret prydes af stramme, søjleformede dekorationer i gule farvetoner.

På gulvet i både Kaptajns- og Urtegårdsgangen er der opstillet vegetative dekorationer af høje, ranke blomster, hvori løvemund er mest fremtrædende.

Blomsterudsmykningen i kirkerummet udgøres af forskellige arter af påskeliljer (Narcisser), hvide kirsebærgrene, forsytiagrene, sneboldgrene samt gule azaleagrene fra Fredensborg Slotshave. Endvidere er der ranunkler i forskellige farver, dobbelte tulipaner i cremefarve, lange gule tulipaner, ærteblomster samt hvid og gul løvemund.

Uden for kirken er der ved indgangspartiet opstillet terrakottakrukker fra Orangeriet ved Fredensborg Slot, beplantet med påskeliljer.

Blomsterudsmykningen er blevet til i et samarbejde mellem Kronprinsessen og medarbejdere fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Dåbshandlingen forestås af Kgl. Konfessionarius, Biskop
Erik Norman Svendsen.

Medvirkende
Holmens Kirkes Kantori under ledelse af organist og
Kantor Jakob Lorentzen.

Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori under
Ledelse af domkantor Ebbe Munk.

Ved orglet
Organist Jakob Lorentzen og organist Erik Kolind.

Harpesolo
Hellen Davies Mikkelborg.

Mens gæsterne ankommer fremføres danske sange og
salmer af de to kor.

Når Dronningen og Prinsgemalen træder ind i kirken, fremføres
Grayston Ives: Intrada.

Når Kronprinsen og Kronprinsessen træder ind i kirken, synger korene:
Povl Schierbeck/ H.C.Andersen: »I Danmark er jeg født,
dér har jeg hjemme,« (Arr. J. Lorentzen).

MENIGHEDEN SYNGER
Op, al den ting, som Gud har gjort
Mel.: Tjekkisk sangbog 1576.

1 Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2 Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3 Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5 Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6 Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8 Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9 Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10 Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!
Hans Adolph Brorson 1734.

KOLLEKT
Lovet være du, vor Herre Jesus Krist,
fordi du kom til os,
lod dig døbe med synderes dåb
og delte vore sorger og glæder.
Du søgte ikke dit eget,
men gik lidelsens vej til ende
for at gøre os fri.
Vi beder dig:
Hjælp os til at kunne høre det tilsagn,
du gav os i vor dåb.
Lad det være vor styrke og glæde,
at vi er Guds elskede børn,
så vi lever i tro, håb og kærlighed,
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt,
du, som er kærligheden og vil kærligheden
fra evighed til evighed.

Amen.

Skriftlæsning
I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er
døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus (Gal. 3,26).

KGL. KONFESSIONARIUS, BISKOP ERIK NORMAN SVENDSEN,TALER

MENIGHEDEN SYNGER
Alle mine kilder skal være hos dig
Mel.: Thomas Laub 1922.
1 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

2 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.

3 Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
F ader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.

4 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

5 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

6 Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!
N.F.S. Grundtvig 1856-60.

DÅBSHANDLINGEN

LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine
børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse
og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod disse børn,
som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem dem i din menighed,
og bevar dem i dit samfund både her og hisset!

Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre
ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det,
blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme
til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.
Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige
ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog
dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe disse børn til hans velsignelse ved at
døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? 

TROSBEKENDELSE
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret
til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu
har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig
syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det
evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!

Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til disse børn er nu vidner på, at de
er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres børn i den kristne tro og bede for
dem, for at de må blive i Kristus, ligesom de nu ved dåben
er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før børnene
bliver voksne, da skal I faddere, så vidt det står til jer,
drage omsorg for, at de oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!

Palle Mikkelborg: May the Lord Bless You.
Improvisation med indlagt koral for Københavns Drengekor, soli og harpe. Tekst: Den aronitiske velsignelse og Johannes Johansen.

MENIGHEDEN SYNGER
Sov sødt, barnlille
Mel.: Thomas Laub 1915.
1 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

2 Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

3 Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

4 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!
N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod
synden og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid
salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud
fra evighed og til evighed.

Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER
Som den gyldne sol frembryder
Mel.: Henrik Rung 1847.
1 Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde.

2 Tak, o store sejerherre,
tak, o livsens himmelhelt,
som ej døden kunne spærre
i det helvedmørke telt!
Tak, fordi at du opstod
og fik døden under fod!
Ingen tunge kan den glæde
med tilbørlig lov udkvæde.

3 Jeg kan finde i mit hjerte,
at min sjæl har trøst deraf,
som kan lindre al min smerte,
når jeg mindes kun din grav
og betænker, hvor du lå
udi dødens fæle vrå
og stod op med kraft og ære.
Hvad kan større glæde være.

4 Tak for al din fødsels glæde,
tak for dit det Guddoms-ord,
tak for dåbens hellig væde,
tak for nåden på dit bord,
tak for dødens bitre ve,
tak for din opstandelse,
tak for Himlen, du har inde,
dér skal jeg dig se og finde!
Thomas Kingo 1689.

Dåbstale ved kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen.

Salmer i Den Danske Salmebog: 15, 441, 674 v.1-3 7, 227 v.1-3 9.

Tekst: I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus”. (Gal.3,26)

Kære dåbsfamilie

Vi har set det to gange før: Kronprinsen og kronprinsessen træder ud af Rigshospitalets hovedbygning efter vel overstået fødsel for at køre hjem med den nyfødte. Denne gang med hver sin nyfødte på armen, som bliver vist frem og kommenteret af forældrene, tålmodigt og venligt, så alle kan få et glimt af børnene: Jo, de små sovende størrelser er dejlige at se på, og forældrene stråler af glæde og stolthed. ”Det er meget stort at få to på én gang. Jeg var meget bevæget,” fortalte kronprinsessen. Det var kronprinsessen ikke ene om.

I dag bæres tvillingerne til dåb af far og mor og fulgt af de to store søskende: prins Christian og prinsesse Isabella og hele den kongelige familie sammen med venner og bekendte. Og selv om dåbshøjtideligheden har privat karakter, så følger det meste af landets befolkning med. For i Danmark følger vi med i den kongelige families gøren og laden, næsten som var det vores egen familie. Derfor har vi glædet os over den vellykkede tvillingefødsel, og set frem til at se med ved dåben i dag. Vi er så at sige alle indbudt til festen.

Denne gang finder den kongelige dåb sted i Holmens kirke, der også er flådens kirke med stolte traditioner. Men det er også den kirke, hvor kronprins Frederik for snart 43 år siden selv blev båret til dåb af sin mor, dengang tronfølgeren, prinsesse Margrethe, som også selv er døbt her i kirken; tilmed i den samme kongelige døbefont, som har været anvendt ved alle danske kongebørns dåb siden 1671, uanset hvor dåben har fundet sted, på Slottet eller i kirken.

Men ikke bare er døbefonten den samme, også dåben er den samme, hvor den end foregår og hvornår. Vi døbes i Jesu navn til at tilhøre ham i liv og i død og bliver samtidig optaget i den kristne menighed. I dåben bliver vi synligt og hørligt kaldt Guds børn og får Jesus til bror og frelser. Ny Testamente kalder det en genfødsel. Ikke biologisk men åndeligt forstået. I dåben bliver vi genfødt ved vand og Helligånd.

Tvillingerne blev født på Rigshospitalet den 8. januar. Men i dag den 14. april bliver de genfødt ved dåben i Holmens kirke. Den første fødsel er en naturlig begivenhed, mens genfødslen er en hellig handling. Derfor finder dåb normalt sted i kirken. I dåben er det Gud, der handler og gør os til sine børn. Dermed får vi en ny identitet, og vi forstår vores liv på en ny måde. Vi er stadig vore forældres børn, men nu også Guds børn.

Ethvert barn får identitet fra sine biologiske forældre. På godt og ondt. Det kan ses og genkendes i udtryk og væremåde. Han ligner sin far, eller hun ligner sin mor, siger vi, når et barn kommer til verden. Eller: hvem ligner de mest? Når de vokser op, kan de genkende noget af forældrene hos dem selv. Men vi får også identitet fra Gud. Den skænkes os kvit og frit i dåben og kommer til udtryk, når vi i tillid til dåben lever livet på Jesu ord og løfter. Vi fødes alle til et liv, hvor medgang og modgang, sorg og glæde uundgåeligt hører med, lige som vi alle skal dø. Det er det fælles vilkår for vores tilværelse. Men i dåben genfødes vi til livet, vi aldrig skal miste. Det evige liv. Det er dåbens svimlende perspektiv.

Dåben er derfor andet og langt mere end en navngivningsceremoni. Den er Guds løfte om, at vi har fællesskab med ham alle vore dage, også når døden engang kommer. For vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det håb fylder os med liv og lyst, så vi får styrke til at bruge vores liv efter Guds vilje: I kamp mod ondskab og destruktion i alle dets skikkelser og i kærlighed til andre mennesker. Håbet giver os mod til at se selv døden i øjnene uden at fortvivle.

Vores liv kan forme sig meget forskelligt og tilsyneladende også meget tilfældigt. Man véd kun to havne, bekendte af navne, den ene vor vugge, den anden vor grav”, synger Ambrosius Stub i sin vise om livet som en sejlads.

Dåben holder os fast på, at vi på vores sejlads gennem livet er i Guds hånd.

Dåben sætter fortegnet for hele vores liv og liver os op, hver gang vi tænker tilbage på, at vi har fået lov til at kalde os Guds børn.

Dåben er en daglig kilde til tro, håb og kærlighed. Nu kan i din dåb/ med saligheds håb/ din sjæl og dit hjerte du bade, synger Grundtvig og vi med ham.

Sagt mere prosaisk: Dåben står altid ved magt. Uanset om vores livs sejlads bliver kort eller lang, let eller svær, lykkelig eller ulykkelig, så gælder Jesu tilsagn i dåben hver eneste af os: Se, jeg er med jer, alle dage, indtil verdens ende.

I de fleste danske kirker hænger der et kirkeskib. Her i Holmens kirke naturligvis en model af et admiralsskib, Niels Juels: Christianus Quintus (Christian den Femte). Kirkeskibet erindrer os både om Noas Ark, der reddede menneskeheden fra syndflodens vande, og den båd Jesus prædikede fra engang på Genezareth sø. Men ”skibet” er også navnet på den del af kirken, hvor menigheden sidder og lytter til Guds ord og svarer med bøn og salmesang. Om bord i kirkeskibet er vi på vej over livets hav sammen med Guds søn. Her tager han hånd om os og bekræfter, at vi hører ham til i liv og i død.

Amen.

Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix ©

Dåbskjolerne

Dåbskjolen båret af Prinsen
Dåbskjolen blev syet til den senere Christian 10.’s dåb i Christiansborgs Slotskirke i 1870. Dåbskjolen er syet af brysselerkniplinger, som Christian 10.’s mor, Dronning Lovisa, købte i Belgien. Det specielle ved disse fine, meget kostbare kniplinger er, at de kan laves i meget store stykker og ikke blot som relative smalle strimler: De enkelte, dekorative motiver kniples hver for sig og siden applikeres de på den store, ensartede, kniplede grund.

Underkanten på dåbskjolen har små tunger, og den nederste bort er oversået med små blomster og blade. På resten af kniplingen er strøet små blomster med større afstand. På overdelen er et bærestykke af den tætmønstrede, tungede knipling. Bindebånd i livet, i halskanten og i pufærmerne er af æggeskals-farvet silke, ligesom dåbskjolens underkjole.

Huen
Dåbshuen har et tættere mønster end kjolen, med lidt større motiver. Der er blade, blomster og bladranker med dekorative pyntesting imellem. Huens facon dannes af brede kniplingsbånd, der rynkes til en rund puld i nakken. Et enkelt, glat silkebånd langs underkanten bruges som bindebånd.

Til dåbskjolen hører desuden slæb, taljesilkebånd, pudebetræk, hagesmæk samt et tyndt organza ”forklæde”.

Følgende kongelige børn er døbt i dåbskjolen: Christian 10., Carl (fra 1905 Kong Haakon 7. af Norge), Prins Harald, Prins Gustav, Prinsesse Louise, Prinsesse Thyra, Prinsesse Dagmar, Frederik 9., Arveprins Knud, Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte, Dronning Anne-Marie, Prinsesse Elisabeth, Grev Ingolf af Rosenborg, Grev Christian af Rosenborg, Kronprins Frederik, Prins Joachim, Prins Christian og Prinsesse Isabella.

Dåbskjolen båret af Prinsessen 
Kjolen og huen har tilhørt Dronning Ingrid, og blev fundet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe under en gennemgang af genstande, som havde været gemt væk siden Dronning Ingrids død. Det er ukendt, hvordan den er kommet i Dronning Ingrids besiddelse. Det formodes, at Dronning Ingrid har modtaget kjolen som en gave i anledning af Prinsesse Margrethes fødsel. Denne opfattelse deles af en tekstilkonservator fra Rosenborg Slot, der vurderer, at kjolens tekstiler, kniplinger og fine syninger daterer kjolen til år 1940. Kjolen har ikke været båret før.

Dåbskjolen er syet af hvid bomuldsbatist med kniplinger indsat som vandrette rækker af mellemværk i hele forstykket. Kniplingerne er adskilt af bræmmer af kjolens stof syet med tætte, smalle læg kaldet bieser.

Til tvillingernes dåb har Kronprinsparret fået lavet mindre ændringer til kjolen, hvor blandt andet fine gamle kniplinger fra Dronningens personlige samling er blevet anvendt til kjolens nye underkjole og yderstof til kjolens underdel.

Huen
Huen og dåbskjolen er ikke samhørende. Selve huen er enkel i snittet og af meget fint, næsten gennemsigtigt stof. Der kan være tale om såkaldt "nældedug", oprindeligt fremstillet af brændenælder.

Kniplingerne på huen er Tønderkniplinger: Et bredt Danmarks Store Hjerte, her som mellemværk med lige sider, hvilket betragtes som usædvanligt. Huen har en smal knipling i kanten, et smalt Danmarks Lille Hjerte.Dronning Alexandrine fik Danmarks Store Hjerte i gave ved Genforeningen i 1920, efterfølgende benyttede Dronningen denne knipling på brudekjolens slæb ved brylluppet i 1967. Den samme slags knipling blev senest benyttet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen ved brylluppet i 2004, hvor Kronprinsessens lommetørklæde var kantet med et stykke knipling fremstillet til lejligheden.

 

Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix ©

Gæsteliste

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Prins Christian
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hans Højhed Prins Nikolai
Hans Højhed Prins Felix
Hans Højhed Prins Henrik til Danmark
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Fr. Carina Axelsson
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
His Royal Highness Prince Nikolaos
Her Royal Highness Princess Tatiana
Son Altesse Royale le Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles
Son Altesse Royale la Princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles

Professor John Donaldson
Mrs. Susan Donaldson
Mr. John Stuart Donaldson
Mrs. Patricia Bailey
Mrs. Catherine Murray

Monsieur Guillaume Bardin
Madame Guillaume Bardin

H.E. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller
Lensgrevinde Bente Bernstorff-Gyldensteen
H.E. The Ambassador of Australia, Mr. James Choi
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Fru Jane Frimand Pedersen
Adm. direktør Claus Schønemann Juhl
Fr. Eva Zeuthen Bentsen
Provst Ejgil Bank Olesen
Sognepræst Peter Thyssen
Sognepræst Helene Dam
Sognepræst Anna Mejlhede
Domkantor Ebbe Munk
Organist og kantor Jakob Lorentzen
Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen
Bispinde Skov-Jakobsen

Greve Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig
Grevinde Jean Merete Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Grevinde Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Personlig assistent Anja Camilla Alajdi
Hr. Steen Christiansen
Hr. Nikolaj Albinus
Fr. Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus
Professor Erik Albæk
Hr. Thor Andersen
Fr. Anette Thrane Nielsen
Orlogskaptajn Christian Blegvad Andersen
Fr. Rikke Andersen
Hr. Peter Bang
Juliane Meulengracht Bang
Hr. George Bergengren
Fr. Cecilia Bergengren
Art Directing Consultant Malene Birger
Hr. John Risman
Direktør Michael Brandt
Fr. Rikke Brandt
Hr. Søren Bredvig
Fr. Ida Holst Clausen
Hofjægermester, greve Michael Brockenhuus-Schack
Hofjægermesterinde, grevinde Ulla Brockenhuus-Schack
Hr. Andreas von Buchwald
Professor, dr.med. Christian von Buchwald
Kurator, mag.art. Elisabeth von Buchwald
Fr. Ida von Buchwald
Fr. Anna von Buchwald
Miss Rowena Calvert
Formand for Højteknologifonden, Bestyrelsesformand i Danfoss A/S, kammerherre Jørgen M. Clausen
Kammerherreinde Clausen
Hr. Christian Dalum
Fr. Gitte Dalum
Hr. Thomas Dam
Fr. Julie Dam
Komponist og musiker Chris Minh Doky
Privatsekretær, hofdame hos H.K.H. Kronprinsessen Tanja Doky
Adm. direktør Nils Ulrik Garde Due
Mr. Charles Lambert
Designer Julie Fagerholt
Instruktør Jacob Grønlykke
Fr. Caroline Fleming
Fr. Rose Gad Foss
TV-vært Jarl Friis-Mikkelsen
Fr. Susanne Pehrsson
Mrs. Jane Graham
Direktør Michael Halbye
Fr. Pernille Halbye
Adm. direktør Jeppe Handwerk
Projektleder Birgitte Handwerk
Sygeplejerske Mette Hansen
Frisør Søren Hedegaard
Adm. direktør, oberstløjtnant Peter Heering
Hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Caroline E. Heering
Skuespiller Ellen Hillingsø
Direktør Christoffer Castenskiold
Dr. Dominic Hodgson
Dr. Nadine Johnston
Adm. direktør Jacob Holm
Fr. Barbara Bendix Becker
Designer Henrik Hviid
Fotograf Marc Reingaard Høm
Fr. Marie-Louise Høm
Læge Henrik Jepsen
Fr. Hella Joof
Direktør Søren Jessen
Godsejer Anders Kirk Johansen
Fr. Anja Buchwald
Læge Trine Juhler
Adm. direktør Carl Erik Kjærsgaard
Direktør Søren Lauritsen
Direktør Christian Levin
Fr. Sofie Glahn
Guldsmed Charlotte Lynggaard
Hr. Michel Normann
Ms. Kylie Matthews
Mr. Scott Southhall
Chief Executive Officer, Oxford Analytica Nader Mousavizadeh
Fr. Marie Elisabeth Alexandra Mousavizadeh
Produktionsleder Julie Cloos Mølsgaard
Hofjægermester Anders Christen Obel
Hofjægermesterinde Henriette Zeuthen Obel
Direktør Thomas Olsen
Fr. Annette Juhl Olsen
Direktør Henrik Olsen
Fr. Anita Valentin
Pastor, civ.ing. Peter Parkov
Miss Amber Petty
Hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott
Baronesse Helle Reedtz-Thott
Direktør Jakob Reese
Fr. Anna-Sofie Reese
Mr. Jason C. Roberts
Greve Valdemar af Rosenborg
Komtesse Marina af Rosenborg
Professor i geologi Minik Rosing
Fr. Tine Keiser-Nielsen
Formand Richard Sand
Fr. Tina Groth Sand
Direktør Flemming Schmidt
Fr. Mette Riis Schmidt
Bestyrelsesformand, generalkonsul, kammerherre Fritz Schur
Hofjægermester Jørgen Skeel
Hofjægermesterinde Malou Skeel
Fr. Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Hr. Franz Willum Sørensen
Godsejer Jan Tholstrup
Fr. Signe Tholstrup
Direktør Jakob Grymer Tholstrup
Fr. Alexandra Winther Høeg
Mr. Tony Thomas
Mrs. Josephine Rechner
Hr. Christopher Kiær Thomsen
Fr. Sofie Kirk Kiær Kristiansen
Mrs. Selina Tracey
Mr. Andrew Tracey
Guitarist Henrik Tvede
Fr. Lisbeth Madsen
Hr. Thomas Velin
Fr. Julie Schulin
Hr. Flemming Velin
Fr. Majken Velin
Fr. Charlotte Velin
Direktør Kim Vibe-Petersen
Fr. Nina Vibe-Petersen
Direktør Peter Warnøe
Hofjægermester, lensgreve Bendt Wedell
Hofjægermesterinde, lensgrevinde Pernille Wedell
Baron Ditlev Wedell-Wedellsborg
Baronesse Dorte Wedell-Wedellsborg
Baron Johan Wedell-Wedellsborg
Baronesse Rebecca Alexandra Wedell-Wedellsborg
Advokat, kammerherre, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Kammerherreinde, baronesse Wedell-Wedellsborg
Direktør Peter Aandahl
Direktør Nina Louise Wedell-Wedellsborg

Direktør Birgitte Hagemann Snabe
Projektchef Helle Østergaard
Kommunikationschef Lise Bendix
Kommunikationsmedarbejder Jeanette Grøn Nielsen
Projektleder Wencke Kathrine Jansen Tiemroth
Projektleder Dorte Fredskilde Braad
Projektleder Tine Oxholm Jacobsen
Projektleder Lone Bak Nielsen

Indretningsarkitekt, præsidiemedlem Minna Højgaard Jensen
Koncernbestyrelsesformand i Grundfos Niels Due Jensen
Koncernchef Peter Engberg Jensen
Fru Grete Sandberg Mortensen
Formand for Carlsbergsfondet, professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen
Fru Tove Krogsgaard-Larsen
Direktør Gurli Martinussen
Christian Madsen Motzfeldt
Formand for Det Obelske Familiefond Christen Winther Obel
Hr. Claus Reumert
Fondsbestyrelsesformand Niels Boserup
Fru Esther Boserup

Centerdirektør Bent Smedegaard Ottesen
Klinikchef, Ph.D. Morten Hedegaard
Klinikchef, professor, dr.med. Gorm Greisen
Professor, overlæge Peter Damm
Overlæge, dr.med Karin Sundberg
Børnelæge Steen Hertel
Funktionschef Jan Krogshede
Chefjordemoder Mette Simonsen
Vicechefjordemoder Agnete Nørrelund
Vicechefjordemoder Lotte Broberg
Afdelingsjordemoder Birgitte Hillerup
Oversygeplejeske Pernille Emmersen
Afdelingssygeplejerske Dorthe Grønning
Afdelingssygeplejerske Vivi Kronborg
Sygeplejerske Lene Brage
Sygeplejerske Malene Tingvar
Sygeplejerske Susanne Nystrand
Sygeplejerske Line Figueira

Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Kammerherreinde Schønau
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde Fode
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Kammerherreinde Thornit
Kommunikationschef Lene Balleby
Økonomichef og personalechef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Privatsekretær Morten Roland Hansen
Arkitekt Charlotte Søeborg Ohlsen
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs
Adjudant, Major Michael Rose
Adjudant, Major Gorm M. Larsen
Adjudant, Orlogskaptajn Ole B. Pedersen