H.H. Prinsesse Athenas dåb

D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries datter, Prinsesse Athena (i dag H.E. Komtesse Athena), blev den 20. maj 2012 døbt i Møgeltønder Kirke.

Dåbshandlingen blev forestået af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Efter dåben var der privat reception på Schackenborg Slot.

Navn
Athena Marguerite Françoise Marie.

Faddere
Hr. Gregory Grandet
Hr. Edouard Cavallier
Fr. Carina Axelsson
Fr. Julie Mirabaud
Hr. Diego de Lavandeyra
Fr. Henriette Steenstrup

Program

Kl. 16.00 – 16.40: Gæsterne ankommer til kirken

Kl. 16.45 – 16.55: Den nærmeste familie og kongelige gæster ankommer til kirken

Kl. 16.55: Regentparret ankommer til kirken

Kl. 16.59: Prins Joachim og Prinsesse Marie ankommer med den lille Prinsesse til kirken

Kl. 17.00 – 17.45: Dåb

Kl. 17.45: De kongelige og gæsterne forlader kirken

Kl. 18.45: Reception på Schackenborg Slot

Møgeltønder Kirke

Møgeltønder Kirke ligger centralt i Møgeltønder by. Størstedelen af den nuværende kirke, der primært er opført i hvidkalkede munkesten, er ca. 800 år gammel og formodentlig den tredje kristne kirke på stedet.

Indtil reformationen tilhørte Møgeltønder Kirke biskoppen i Ribe. Efter reformationen kom kirken til at høre under det såkaldte Møgeltønder len og dermed først Møgeltønder Hus og siden 1661 Schackenborg Slot. Kirkens tilhørsforhold til lenet har haft betydelig indflydelse på kirkens udseende, da kirken både fungerede som sognekirke og slotskirke for Schackenborg Slot.
I 1970 overgik kirken til selveje og blev dermed almindelig sognekirke.

Kirken har i nyere tid dannet ramme om flere kongelige begivenheder. Det var i Møgeltønder Kirke vielsen mellem D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie i 2004 samt dåben af D.H. Prins Felix og Prins Henrik i henholdsvis 2002 og 2009 fandt sted.

Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke
Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke er en ”buket” i sarte lyse pastelfarver. Farveholdningen er lyserød og creme.

På kirkedøren ind til våbenhuset er der bundet fire hjerter, de store af hortensier og de små af limonium.

Kirkebænkene er dekoreret med halvcirkler af små rosafarvede buketroser.

Kirkens døbefont er beklædt med en krans af pæoner, roser, eustoma (lisianthus), buketroser og forskelligt grønt.

Knæfaldet er pyntet med en vegetativ dekoration, der syner af at ”vokse” op foran balustrene. Dekorationen er sammensat af pæoner, roser, løvemund, lisianthus og eukalyptus.

Dekorationen i midten er lavet som en bue, der fører formen fra kirkens mange hvælvinger ind i dekorationen.

Forrest i kirken er der på alteret dekoreret med de samme blomster som ved knæfaldet. Denne dekoration er ligeledes formet som en bue.

Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke er foretaget af Ulla Lykke Alnor fra Aabenraa. Designet af udsmykningen er foretaget i samarbejde med Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie.

Dåbshandlingen forestås af Kongelig Konfessionarius, Erik Norman Svendsen.

Medvirkende
Organist Ann-Kirstine Christiansen
Haderslev Drengekor under ledelse af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, akkompagneret af organist Kristian Lumholdt

Program
Mens gæsterne ankommer fremføres alternerende værker for orgel og salmer og sange af koret.

Når Prins Joachim og Prinsesse Marie træder ind i kirken spilles François Couperin: Les Barricades Mystérieuses. Satsudarbejdelse af Ann-Kirstine Christiansen.

MENIGHEDEN SYNGER
Nu titte til hinanden de favre blomster små

Mel.: C.E.F. Weyse 1837.

1. Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntre fugle kalde på hverandre;
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

2. Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:´
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.

3. Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.

4. Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen;
han storm og hav betvang, da han vandred på jord,
men børnene leged ham ved barmen.

5. O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

B.S. Ingemann 1837.

KOLLEKT
Lovet være du, vor Herre Jesus Krist,
fordi du kom til os,
lod dig døbe med synderes dåb
og delte vore sorger og glæder.
Du søgte ikke dit eget,
men gik lidelsens vej til ende
for at gøre os fri.
Vi beder dig:
Hjælp os til at kunne høre det tilsagn,
du gav os i vor dåb.
Lad det være vor styrke og glæde,
at vi er Guds elskede børn,
så vi lever i tro, håb og kærlighed,
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt,
du, som er kærligheden og vil kærligheden
fra evighed til evighed.
Amen.

SKRIFTLÆSNING
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller
magter eller noget nuværende eller noget kommende eller
kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden
skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,
vor Herre (Rom.8,38-39).

KGL. KONFESSIONARIUS
ERIK NORMAN SVENDSEN,
TALER

MENIGHEDEN SYNGER
Lov og tak og evig ære
Mel.: Tag det sorte kors fra graven

1. Lov og tak og evig ære
ofrer vi dig, Herre sød,
Jesus Krist, Guds Søn den kære,
for dit liv og for din død!
Tak for hver en julekvæld,
som har åbnet glædens væld!
Tak for hver en påskemorgen,
som har slukket hjertesorgen!

2. Himmelfarne! evig ære
ofres dig i englekor,
for du vil i Ånden være
med de små på denne jord;
tak for hver en pinsedag,
dejlig i dit vennelag,
som har over jorden strålet
med din røst på modersmålet!

3. Lov og tak og evig ære
for din røst, som i vor dåb
kalder os Guds børn de kære,
skænker herlighedens håb,
for din røst med nådens ord
til os over Himlens bord,
som os byder gang og sæde
evig i vor Herres glæde!

N.F.S. Grundtvig 1843.

DÅBSHANDLINGEN

LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn
og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det
evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi
bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar
det i dit samfund både her og hisset!
Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved
dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger
jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og
lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe
det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? - N.N.

TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har
genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes
forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!
Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at det er
døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det,
for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er
indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet
bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage
omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.

Fred være med jer!

Haderslev Drengekor: César Franck ”Panis angelicus”.

MENIGHEDEN SYNGER
Alle mine kilder skal være hos dig
Mel.: Thomas Laub 1922
1. Alle mine kilder skal være hos dig!1
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

2. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.

3. Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.2

4. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

5. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

6. Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!

N.F.S. Grundtvig 1856-60.
1 Sl 87,7
2 Matt 3,17

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne
din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod synden
og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed
og til evighed.
Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER
I al sin glans nu stråler solen
Mel.: Henrik Rung 1859
1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

4. Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.

Når Prins Joachim og Prinsesse
Marie sammen med deres børn og sammen med Dronningen og Prinsgemalen og det øvrige følge forlader kirken spilles Johann
Sebastian Bach: Præludium og Fuga i A-mol (BWV 543).

Dåbstale ved kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen

750, tale, 430, DÅB, 441, 290.

For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre (Rom.8,38-39).

Kære dåbsfamilie

Møgeltønder er atter trukket i festtøjet i anledning af den kongelige barnedåb i dag. Fra nær og fjern er folk stimlet sammen for at følge begivenheden på nærmeste hold, og rundt om i landet følger hundrede tusinder med. Den lokale entusiasme er ikke til at tage fejl af, og i dag er vi alle lokale. Vi ikke blot følger med i begivenheden, vi lever med i den.

Danmarks nye prinsesse er privilegeret. Her tænker jeg ikke først og fremmest på, at hun er født ind i den kongelige familie og skal bo på et slot. Men på den omstændighed, at hun fra starten har tre brødre, der vil vide at stille op for hende, beskytte hende og også opdrage og måske forkæle hende. Inden hun overhovedet lærer navnene på sine tre brødre, vil hun fornemme nærværet af prins Nikolai, prins Felix og den lille prins Henrik.

Som den yngste i børneflokken vil hun også være privilegeret af forældre og bedsteforældre, onkler og tanter og alt, hvad nævnes kan af nære slægtninge og venner. Alle vil gøre deres til, at hun får lov at vokse op som andre små piger, omgivet af kærlighed og nærvær.

I dag kommer I sammen med hende til dåb. Det udtrykker en samhørighed, som intet menneske kan være foruden. Vi er skabt til at høre sammen med andre, og vi vokser op i en bestemt sammenhæng, der får betydning for os senere i livet. Unge mennesker vil så gerne være unikke og gør ofte meget for at vise det. Jo ældre man bliver, jo tydeligere bliver det, at vi på godt og ondt er præget af de mennesker, vi er vokset op sammen med. Vi kan senere i livet gøre oprør mod vores opvækst, men vi kan ikke gøre den om.

Samtidig med, at hvert eneste menneske er noget helt for sig selv, er det også noget sammen med andre: familie og venner, naboer og kolleger. Alle får vi vores del af livets glæder og sorger, vanskeligheder og opgaver. Så er det godt at vide, at vi ikke skal bære vores skæbne alene, men sammen med de mennesker, vi til daglig lever med. Den dimension i vores tilværelse understreges stærkt ved barnedåben, hvor det er vore nærmeste, der bogstavelig talt har båret os hen.

Man kan måske kalde dåben for samhørighedens sakramente. Også fordi selve dåbshandlingen udtrykker den stærkest tænkelige samhørighed med vores himmelske far. For også Gud omslutter dåbsbarnet med sit kærlige nærvær, ikke blot i dag men alle vore dage. Ja, siger Paulus i denne søndags episteltekst: Intet og ingen overhovedet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Vi er uadskillelige. For Guds kærlighed er større og stærkere end alt andet – selv synd og død. Dåben er således et privilegium, som Gud under os alle.

Det er Jesus selv, der har befalet os at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Dåben er ikke noget vi har fundet på, men noget vi har fået givet af Vor Herre og frelser Jesus Kristus. En gave for livet. Til daglig glæde og opmuntring og til trøst og støtte i tunge dage. Dåben holder os fast på, at livet er mere end det, vi selv kan gøre det til, og større end vi selv kan forstå. Vi hører ikke blot hjemme i en familie og et land, vi hører hjemme i Guds evige rige. Et dobbelt borgerskab, der giver os dobbelt identitet: vi er af mennesket, bundet af syndens og dødens vilkår; men vi er også af Gud, genstand for hans faderlige omsorg og kærlighed i liv og i død. Vi hører sammen med vores familie, men vi har også Kristus til bror og Gud til far.

Ved dåben i dag bliver den nye prinsesse også medlem af den danske folkekirke. Det er et privilegium at høre til i et folk og en kirke, som igennem århundreder har været vævet ind i hinanden. Det har været med til at sikre sammenhold og sammenhængskraft i vores folk. Naturligvis kan man være dansk, uden at være døbt; det gælder i dag omkring 30% af de nyfødte. Men det gør ikke dåben mindre betydningsfuld. Tværtimod! Det at være rodfæstet i et bestemt folk og en bestemt tro er retningsgivende for mangt og meget i vores liv og er med til at gøre mødet med mennesker af anden tro muligt og meningsgivende. Kun den, for hvem troen er pulsslaget i livet kan fatte, at andre kan have det på samme måde.

Men kristentroen er ikke et privilegium for os danske alene. Den er for alle folk til alle tider. I dåben får vi fællesskab med alle døbte og med den Jesus Kristus, hvis ord rækker til verdens ende som en kilde til tro, håb og kærlighed. I dag som før.

Amen

Møgeltønder Kirke. Foto: Polfoto ©
Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke. Foto: Kongehuset ©

Reception på Schackenborg Slot

Schackenborg Slot
Fem kilometer vest for Tønder ligger den idylliske landsby Møgeltønder, hvis historie kan føres tilbage til oldtiden. Møgeltønder betyder Store Tønder. Sådan var det, da Tønder by blev anlagt, men den nye by voksede sig snart større end Møgeltønder - historien er dog bevaret i navnet. Her finder man Nordeuropas smukkeste landsbygade fra begyndelsen af 1700-tallet samt Møgeltønderhus bedre kendt som Schackenborg Slot.

Møgeltønderhus var Ribe-bispernes borg. Den var et værn mod den frisiske indflydelse sydfra og en beskyttelse af sejlvejen på Vidå ind til Tønder. Borgen kom under Kongen efter Reformationen, og i 1661 overdrog Kongen slottet til feltherre Hans Schack som tak for tjeneste under krigen mod svenskerne. Gennem 11 generationer tilhørte slottet Schack-slægten, indtil det kom i den kongelige families eje i 1978.

I 1993 blev Schackenborg Slot og de tilhørende avlsgårde og jorde overtaget af Prins Joachim, der har gennemgået en dansk og international landbrugsfaglig uddannelse.

I forbindelse med Prins Joachim og daværende Prinsesse Alexandras bryllup i 1995 blev der iværksat en landsindsamling under navnet "Folkegaven". Det indsamlede beløb på omkring 13 millioner kroner er blevet brugt til restaurering af slottet.

Den 24. maj 2008 blev Prins Joachim gift med frk. Marie Agathe Odile Cavallier, der efter ægteskabets indgåelse blev Prinsesse Marie. Prins Joachim og Prinsesse Marie har været bosiddende på Schackenborg Slot frem til sommeren 2014, hvor slottet blev overdraget til Schackenborg Fonden.

Menu ved receptionen
Fisk & skaldyr
Pocheret pétoncles i sprød linse med havtorn
Hjemmerøget laksefilet med rygeost og sort brioche
Letsaltet torskefilet med kveller og sennepscreme
Jomfruhummer, salatløg, frissé og urter
Pocherede vagtelæg med ørredrogn og mild anis

Grønt
Tomat "confit" på sprød bruschetta og basilikum
Lille tærte med nye ærter, gedefriskost og egne skud
Asparges, fanøskinke, vinaigrette og hjertesalat

Kød
Brissel i maidera creme og krustade
Økologisk Sødam kyllingeparfait med sprødt Sdr.jysk rugbrød og issalat
Filet af Schackenborg stud med svampeprofitterole og egen glace
Tatar af fransk landkanin med vagtelsolæg og grov sennep
Dansk marsklam med citron og kartoffelnoisette

Ost
Vesterhavsost og røde Kristian med abrikos, kumquats og syltede valnødder

Sødt
Rabarberbånd, vaniljecreme og mandel
Rødgrød med fløde
"Fløderand" med jordbær i akaciehonning
Chokoladekage af hvid og mørk Valrhona med rabarber og ingefær
Macaron med hindbær og vanilje

Menuen var lavet af kokken Henning Kohl fra Schackenborg Slotskro.

Dåbskjolen

Kjolen er af cremefarvet jacquardvævet schweizerbomuld, syet i empiresnit.

Dåbskjolen er syet med biselæg på overdelen, nederst på ærmerne og på skørtet. I ryggen er kjolen forsynet med knapper.

Der er benyttet bomuldsblonder til kantning af krave og ærmer samt i indsats ved kjolens bryst og mellem biselæggene på skørtet.

Dåbskjolen har et aftageligt underskørt i lyserød silke.

Kysen er ligeledes af cremefarvet jacquardvævet schweizerbomuld, kantet med bomuldsblonder og forsynet med et lyserødt bindebånd i silke.

Dåbskjolen er syet af Henrik Hviid, H.H. Design, og blev første gang brugt ved Hans Højhed Prins Henriks barnedåb i 2009.

Gæsteliste

Den kongelige familie
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Christian
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Frk. Carina Axelsson
Hans Højhed Prins Nikolai
Hans Højhed Prins Felix
Hans Højhed Prins Henrik
H.E. Greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg

Øvrig familie
Monsieur Alain Cavallier
Madame Marielle Dubern
Monsieur Christian Grassiot
Madame Christian Grassiot
Monsieur Charles Cavallier
Monsieur Edouard Cavallier
Monsieur Gregory Grandet
Monsieur Jerome Grassiot
Madame Jerome Grassiot
Madame Jennifer Shorto
Monsieur Benjamin Grandet
Madame Nina Arichi

Øvrige gæster
Hofjægermester, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Hr. Simon Stansfield Bast
Fr. Maria Bast
Le Comte Hadelin de Liedekerke Beaufort
La Comtesse Hadelin de Liedekerke Beaufort
Hr. Martin Berner
Fr. Conny Johannesen
Hr. Henning Boysen
Fr. Malene Boysen
Vicechefjordemoder Lotte Broberg
Hr. Christian Tellefsen
Godsejer Peter A. Busck
Fr. Inge Busck
Fr. Birgit Christiansen
Hr. Jørn Christiansen
Bestyrelsesformand, kammerherre Jørgen M. Clausen
Kammerherreinde Clausen
Fr. Bitten Clausen
Mr. Alastair Bruce of Crionaich
Mr. Stephen Knott
Professor, overlæge Peter Damm
Fr. Lone Nørgaard
Direktør Michael Darsberg
Fr. Benedicte Darsberg
Madame Veronique Demon
Oversygeplejeske Pernille Emmersen
Hr. Per Bagi
Hr. Søren Enemark
Fr. Louise Enemark
Direktør Lars Engel
Fr. Birgitte Engel
Koncernchef Ditlev Engel
Fhv. Hofdame Marianne Engel
Mr Marc Farah
Ms Emma Farah
Madame Françis Fenwick
Hr. Peter Flinth
Bestyrelsesformand Camilla Bredholt
Adm. direktør Philip Foss
Fr. Dida Foss
Hr. Iver Gram
Fr. Anne Mette Hannemose
Hr. Danny Gudnitz
Fr. Rikke Gudnitz
Madame Guilioli
Hr. Torsten Hansen
Fr. Birthe Hansen
Hr. Jesper V. Melchior Hansen
Klinikchef Morten Hedegaard
Fr. Birgitte Hedegaard
Hr. William Helmbæk
Afdelingsjordemoder Birgitte Hillerup
Hr. Nicolai Grut
Fr. Lone Hunderup
Hr. Poul Hunderup
Hr. Paul Hvelplund
Fr. Christine Hvelplund
Hr. Jakob Hyldebrandt
Fr. Camilla Hyldebrandt
Hofjægermester Michael Iuel
Hofjægermesterinde Désirée Iuel
Fr. Lene Jansen
Direktør, hofjægermester Hans Michael Jebsen
Hofjægermesterinde Jebsen
Godsejer Anders Kirk Johansen
Fr. Anja Johansen
Adm. direktør Dieter Kasprzak
Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak
Fr. Mona Knudsen
Hr. Jørn Knudsen
Hr. Dennis Knudsen
Kammerherre, bestyrelsesformand Kjeld Kirk Kristiansen
Kammerherreinde Kristiansen
Sognepræst Anne Nielsen Krogh
Hr. Eyvind Lender
Afdelingssygeplejerske Vivi Kronborg
Hr. Dan O. Kronborg
Læge Søren Lassen
Fr. Hanne Lassen
Monsieur Diego de Lavandeyra
Fr. Gisela Leonhardt
Hr. Christian Leonhardt
Hr. Joakim Lilholt
Fr. Ida Maria Davidsen Siesbye
Fr. Tina Lindholm
Hr. Jens Peter Lindholm
Hr. Magnus Lorentzen
Monsieur Nicolas Mirabaud
Madame Nicolas Mirabaud
Kommunaldirektør Svend Erik Møller
Fr. Tove Rosberg
Hr. Alex Niemann
Fr. Helene Christiansen
Vicechefjordemoder Agnete Nørrelund-Madsen
Hr. Søren Nørrelund-Madsen
Fr. Margit Olesen
Hr. Christian Friis
Hr. Peter M. O'Neill
Fr. Gyrithe Nielsen-Man
Centerdirektør, professor Bent Smedegaard Ottesen
Fr. Anne Marie Ottesen
Pastor Peter Parkov
Hr. Mark Patterson
Fr. Mie Egmont-Petersen
Fr. Birgit Poulsen
Hr. Egon Poulsen
Direktør Troels Holch Povlsen
Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen
Fr. Anne Kjølbye
Komtesse Marina af Rosenborg
Hr. Portus Ekman
Greve Valdemar af Rosenborg
Borgmester Laurids Rudebeck
Fr. Lene Rudebeck
Adm. direktør, advokat Christian Scherfig
Fr. Agnete Arnø Scherfig
Direktør Hans Schlaikier
Fr. Wendy Schlaikier
Fr. Jonna Schrøder
Hr. Ib Schrøder
Bestyrelsesformand, generalkonsul, kammerherre Fritz Schur
Monsieur Amaury Silvestre de Sacy
Madame Agathe Silvestre de Sacy
Chefjordemoder Mette Simonsen
Hr. Henrik Jacobsen
Fr. Charlotte Sparre
Hr. Jens Wittrup Willumsen
Hr. Peter Steenstrup
Fr. Henriette Steenstrup
Bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm
Direktør Mette Margrethe Rode
Kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Fr. Margit Svendsen
Fr. Johanne Sølvhøj
Hr. Flemming Hansen
H.H. Prins Christian zu Schaumburg-Lippe
H.H. Prinsesse Lena zu Schaumburg-Lippe
Hr. Per Sørensen
Fr. Susan Sørensen
Fr. Birte Elisabeth Toosbuy
Monsieur Christophe Tschanz
Madame Tschanz
Kammerherre, hofjm., oberstløjtnant Erik Vind
Kammerherreinde Vind
Fr. Irene Warncke
Hofjægermester, lensgreve Wedell
Hofjægermesterinde, lensgrevinde Wedell
Direktør Nina Wedell-Wedellsborg
Direktør Peter Aandahl
Fr. Lone Westensee
Hr. Kim Westensee
Fr. Christine Wiberg-Lyng
Hr. Erik Wiberg-Lyng

Schackenborg Slot
Hr. Bent Richelsen
Fr. Mette Espe Kristensen
Hr. Jakob Boyschau
Fr. Jane Jessen Andersen
Hr. Magnus Lorentzen
Hr. Peter Linnet
Fr. Gitte Præst Linnet
Hr. Thorkild Jensen
Fr. Inge Johnsen
Hr. Mogens Mamsen
Fhv. oldfrue på Schackenborg Inga Jensen
Hr. Martin Petersen
Hr. Jan Jannsen
Fr. Christina Dyhre Nielsen
Fr. Hanne Marie Toft
Hr. Arne Buczek
Hr. Peter Fält-Hansen
Stuepige Fylla Tjørnelund Jensen

Hoffet
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde Fode
Hofdame for H.M. Dronningen, kammerherreinde, grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Kammerherreinde Bache
Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye
Hr. Oscar Davidsen Siesbye
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kammerherreinde Kruse Weiskopf
Kommunikationschef Lene Balleby
Hr. Erik Brink Andersen
Sekretariatsfuldmægtig Olivier Lesénécal
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Kommunikationskoordinator Kirsten Baltzer Kahr
Hr. David Kahr
Læge Niels Dyre Skovgaard
Læge Per Høeg
Fr. Sara Wiemann

Presse

Poolansøgning i forbindelse med dåb i Møgeltønder Kirke den 20. maj 2012

Der er nu åbent for poolansøgning for presse, der ønsker at dække dåben af Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries datter i Møgeltønder Kirke den 20. maj 2012.

Deadline for poolansøgning er den 14. maj kl. 10.00.

www.ipc.um.dk er der et presseprogram og mulighed for at ansøge om pool-plads.

Bemærk, at det kun er muligt at dække dåben for medierepræsentanter med et gyldigt pressekort. Nærmere bestemmelser for ansøgning fremgår af presseprogrammet og IPC's hjemmeside.

Pressekontakt
Kongehuset
Kommunikations- og pressechef
Lene Balleby
Tlf.: 33 40 39 00

Udenrigsministeriet
Journalist
Janina Graae
Tlf.: 40 83 89 37

International Press Centre
Pressemedarbejder
Ulrik Fonsmark Andreasen
Tlf.: 33 13 16 15