H.K.H. Prins Christians dåb

Kronprinsparrets søn, Prins Christian, blev den 21. januar 2006 døbt i Christiansborg Slotskirke.

Dåbshandlingen blev forestået af biskoppen over Københavns
Stift Erik Norman Svendsen. Efter dåben var der reception.

Prinsens navn
Christian Valdemar Henri John.

Faddere
H.K.H. Kronprinsesse Victoria af Sverige
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit af Norge
Fr. Jane Stephens
H.K.H. Prins Joachim
H.K.H. Kronprins Haakon af Norge
H.K.H. Kronprins Pavlos af Grækenland
Hr. Hamish Campbell
Hr. Jeppe Handwerk

Christiansborg Slotskirke

Christiansborg Slotskirkes historie går tilbage til det første Christiansborg Slot, som blev opført i årene 1733-45. Christian 6. lod den talentfulde unge arkitekt i Kongens Bygningsvæsen Nicolai Eigtved stå for indretningen af slotskirken i 1738-42, og han skabte et af de fornemste rokokointeriører i dansk arkitektur.

Da slottet brændte i 1794, gik det imidlertid også udover kirken. Tilbage stod en ruin, som man besluttede at rive ned, men beslutningen blev aldrig ført ud i livet. Arkitekten C.F. Hansen fik til at opgave at forestå genopførelsen af Christiansborg Slot. Arbejdet med slotskirken begyndte i 1813 med størst mulig anvendelse af eksisterende fundamenter og murværk. Kirken blev ligesom hovedslottet, det andet Christiansborg, bygget i periodens nyklassicistiske stil, med et centralt kirkerum overdækket med en kuppelkonstruktion.

Kongehusets kirke
Christiansborg Slotskirke, som vi kender i dag, blev indviet ved en festgudstjeneste pinsedag den 14. maj 1826, dagen hvor man også fejrede 1000-året for kristendommens indførelse i Danmark. Fra dette tidspunkt fungerede kirken som sognekirke for Kongehuset og oprindeligt også for en eksklusiv menighed af hoffets ansatte, kunstnere fra Det Kongelige Teater og funktionærer fra en række kulturinstitutioner i det indre København. Funktionen som sognekirke for Kongehuset varede i præcis 100 år, til 1926. I 1930-1965 var kirken sognekirke i et særligt slotssogn.

En af de første store kirkelige handlinger i C.F. Hansens kirke var brylluppet mellem Prins Frederik, den senere Frederik 7., og Prinsesse Vilhelmine, datter af Frederik 6. Brylluppet fandt sted den 1. november 1828 med efterfølgende taffel på slottet for mere end 700 gæster. Det var ved den anledning, at kongefamilien tog det nyopførte andet Christiansborg i brug ved at tage ophold i nogle få dage. Det andet Christiansborg blev aldrig færdigindrettet, og kongefamilien brugte det sjældent.

Men slotskirken har igennem årene dannet rammen om flere bryllupper og andre vigtige ceremonier i Kongehusets historie. Christian 9.’s datter Prinsesse Thyra blev i 1878 viet til hertugen af Cumberland. I 1892 fejrede Christian 9. og Dronning Louise guldbryllup ved en højtidelighed i kirken, og i 1897 dannede kirken rammen om brylluppet mellem Prinsesse Ingeborg, datter af Frederik 8., og Prins Carl af Sverige.

Der har også været tradition for kongelige konfirmationer i slotskirken. Prins Christian (senere Christian 9.) blev konfirmeret her i 1835, og det samme blev Prins Frederik (senere Frederik 8.) og hans søster Prinsesse Alexandra i 1860. Brødrene Christian og Carl (senere Christian 10. og Haakon 7. af Norge) blev konfirmeret i slotskirken i 1887.

Traditionen for at afdøde regenter ligger på ”castrum doloris” i Christiansborg Slotskirke, inden de føres til deres sidste hvilested i Roskilde Domkirke, blev brudt efter genopførelsen af slotskirken. Men i det 20. århundrede har det igen været muligt at passere den kongeliges kiste i slotskirken for at sige et sidste farvel. Traditionen for at ligge på castrum doloris i slotskirken blev genindført i 1906 for Christian 9. og senest lå Dronning Ingrid på castrum doloris i 2000.

Når Kronprinsen og Kronprinsessens søn døbes den 21. januar 2006, vil det heller ikke være første gang, at Christiansborg Slotskirke har dannet rammen om en barnedåb i kongehuset. I 1870 blev den lille tronarvings tipoldefar Prins Christian (senere Christian 10.) nemlig døbt i slotskirken.

Branden i 1992
Slotskirken undslap den anden store Christiansborg-brand i 1884, da branden blev standset i forbindelsesbygningen til slottet. Skæbnen indhentede imidlertid kirken pinsenat den 7. juni 1992. Kirken brændte, sandsynligvis antændt af en vildfaren raket under pinsekarnevallet.

Tagkonstruktionen brændte med kuppel og etageadskillelse, og der skete svære skader på væggene og inventaret. Slots- og Ejendomsstyrelsen begyndte kort tid efter på genopbygningen. Der fandtes ingen tegninger til kuppel- og tagkonstruktion, men et systematisk bygningsarkæologisk arbejde med registrering af forkullede bygningsdele gav mulighed for at genskabe kuppel- og tagkonstruktionen. Historisk korrekte konstruktionsmetoder blev anvendt under hele genopførelsesprocessen.

Det vanskelige arbejde med at restaurere og genskabe de indvendige overflader af stukmarmor kunne ikke udføres af danske håndværkere. Den tyske ekspert på området, Manfred Siller, løste opgaven, samtidig med at han oplærte danske stukkatører i den gamle teknik.

Den genopførte kirke blev indviet den 14. januar 1997 i forbindelse med Dronning Margrethes 25-års regeringsjubilæum. Genopførelsen er tildelt flere arkitekturpriser for fornem restaurering.

Blomsterudsmykningen i Christiansborg Slotskirke
Christiansborg Slotskirke er opført i nyklassicistisk stil i dens nuværende udformning, og blomsterudsmykningen i forbindelse med den kongelige dåb er sammensat med inspiration af det spæde forår og kirkens sarte, varme farvespil. Udsmykningen er blevet til i et samarbejde mellem Hendes Majestæt Dronningen, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og medarbejdere fra Slots - og Ejendomsstyrelsen, som er tilknyttet Fredensborg Slotshave.

Våbenhuset:
8 kegleformede laurbær træer fra Orangeriet i Fredensborg Slotshave.

I kirkerummet:
2 Viburnum tinus buske (vintersnebolle) med hvide, duftende blomster.
De 2 ½ meter høje buske står lige indenfor dørene på hver side. De hvide Viburnum blomster går igen i udsmykningen af logerne sammen med rododendron fra Slotshaven.

Stolerækkerne:
Perlehyacinter
Narcisser

Ved koret:
Hvide og blå franske anemoner
Hvide syrener
Agapanthus (blå skærmlilje)
Lyse- og mørke narcisser
Blå og hvide perlehyacinter
Hvide duftende jasminranker
Eucalyptus

På alteret:
Narcisser
Lyseblå og mørkeblå hyacinter
Blå og hvide perlehyacinter
Hvid duftende Jasmin
Eucalyptus

Dåbshandlingen forestås af biskoppen over Københavns
Stift Erik Norman Svendsen.

Medvirkende:
Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori under
ledelse af domkantor Ebbe Munk.
Organist Jakob Lorentzen, Holmens kirke (orgel).
Den Kongelige Livgardes Messingensemble.
Helen Davies Mikkelborg og Tine Rehling (harpe).
Under salmesangen medvirker Holmens Kirkes Kantori.
Kompositionerne af Palle Mikkelborg og Fuzzy (Jens
Wilhelm Pedersen) fra 2006 er tilegnet den nyfødte
prins.

Mens gæsterne ankommer, fremfører koret P.E. Lange-
Müller: „Før mig, barn, til Betlehem“ (gammel julevise/
tekst Ernst von der Recke), Michael Prætorius: „En rose
så jeg skyde“ (tekst Thomas Laub og Uffe Hansen), Niels
la Cour: „I sne står urt og busk i skjul“ (tekst B.S. Ingemann).
Imellem korsangene improviserer organisten på
Slotskirkens lille orgel.

Når Dronningen og Prinsgemalen træder ind i kirken, fremføres
„Kyrie“ fra Pierluigi da Palestrina’s Marcellus-messe.

Når Kronprinsen og Kronprinsessen
træder ind i kirken, synger koret „Her kommer,
Jesus, dine små“ i korarrangement af Michael
Bojesen:

1. Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

2. Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

3. Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

4. Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

H.A. Brorson 1732. Mel. J.A.P. Schulz 1786.

MENIGHEDEN SYNGER

1. I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

2. Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

3. Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

4. Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

5. Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

6. Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

7. Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

B.S. Ingemann 1837.

BISKOPPEN OVER KØBENHAVNS STIFT,
ERIK NORMAN SVENDSEN, TALER

MENIGHEDEN SYNGER

1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3. Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer,
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9. Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10. Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen;
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

H.A. Brorson 1734

DÅBSHANDLINGEN
LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin
store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din
enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør
os til dine børn og skænker os Helligånden med
syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i
nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn.
Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund
både her og hisset! Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet
jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle
røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus
så det, blev han vred og sagde til dem: „Lad de små
børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for
Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke
tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet
ikke ind i det.“ Og han tog dem i favn og lagde hænderne
på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved
at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og
for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den
korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? 

TROSBEKENDELSE
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og
jordens skaber? – Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden
fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud
Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde? – Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige
kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv? – Ja!
Vil du døbes på denne tro? – Ja!

Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som
nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket
dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin
nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og din
indgang fra nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn,
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også
på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os
vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os
ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget
og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at
det er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. I forældre skal oplære jeres barn i den kristne tro
og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom
det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at
forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere,
så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres
i den kristne tro.

Fred være med jer!

KOR
Palle Mikkelborg: Dear God, Be Good to Me (for soli, to
harper og kor) over tekst af Frans af Assisi og en anonym
bretonsk bøn.

MENIGHEDEN SYNGER

1. Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

2. Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

3. Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

4. Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864
Bearbejdet 1872

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af
hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den
nådefulde dåb, hvori du skænkede os syndernes forladelse,
Helligånden og det evige liv for din Søns, Jesu
Kristi, skyld. Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig
tvivler om denne din gave, og styrk os ved din
Helligånd til at stride mod synden og blive i vor dåbs
nåde, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din elskede
Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer
i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og
til evighed.

Svar: Amen.
Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER

1. Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

2. Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

3. Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær’ ydmygelig.

Martin Rinckart omkring 1630.
Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.

KOR
Morten Lauridsen: O magnum mysterium (1994).

Kronprinsen og Kronprinsessen
forlader kirken til en Fanfare af Fuzzy, tilegnet den
nyfødte prins.

Kære dåbsfamilie

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben gør os trygge.
DS 448 v.1-2.

De to vers, der indleder en af salmebogens ny dåbssalmer, udtrykker ganske præcist, hvorfor vi bringer vore børn til dåb. Det kan siges med fire kendte ord: glæde, taknemlighed, bekymring og tryghed.

Glæden er synlig på billederne af dagens dåbsfamilie: både kronprinsens stolte bekendtgørelse foran Rigshospitalet af, at kronprinsessen havde født en velskabt søn, og kronprinsessens varme smil, da hun forlod fødeafdelingen sammen med den nyfødte prins: ”Man bliver så glad, så glad”, lød det til fotograferne.

Alle forældre kan spejle sig i de billeder og genkalde sig vores egen glæde, da vi fik børn. Man er virkelig ”fyldt af glæde over livets under.”

Derfor er man også fuld af taknemlighed. At få et barn er at få en gave så stor, at den fremkalder den største taknemlighed. Når I i dag bærer jeres barn til dåb, er det et udtryk for, at taknemligheden rettes til Gud, som gav os livet. Hvem skulle vi ellers takke for livets gave end livets Gud og skaber!

Men at få et barn er samtidig at få bekymringer. Det ved alle forældre. Vi bekymrer os om vores børn, når de er små og ikke kan klare sig selv, men også når de små bliver større og får problemer. I en vis forstand vokser vore børn aldrig helt fra os. Så længe forældrene lever, vil de bekymre sig, både når der er grund til det og måske også, når der ikke er grund til det. For at elske er også at bekymre sig om den, man elsker.

Uvilkårligt spørger vi: hvordan vil det gå barnet, når det vokser op? Vil han klare sig godt og kunne klare de opgaver, han skal overtage? Vil han få et godt liv, hvor glæderne vejer tungere end sorgerne, og opgaverne ikke overstiger hans muligheder og kræfter?

I gamle dage blev de kongelige døbt på slottet ganske kort tid efter fødslen i det dåbsfad, vi også anvender i dag. Man ønskede de skulle døbes hurtigst muligt, for børnedødeligheden var høj dengang. Det er den heldigvis ikke mere, men vi kender alligevel godt til frygten for at miste vore børn. Den frygt sidder i alle forældre og fylder os med bekymring.

”Det, som sker i dåben, gør os trygge,” står der i salmen. Den følelse tror jeg også vi har, når vi bærer vores børn til dåb. For at bære sit barn til dåb er at lægge det i Guds hænder, som modsat vore hænder aldrig synker eller slipper grebet. Så ved vi, at barnet er trygt anbragt, uanset hvordan livet former sig for det siden hen. Vi kan ikke afskaffe bekymringerne, men vi kan dele dem med den Gud, som Jesus har lært os at kende som vores himmelske far. I dåben overlader vi vores barn til Gud og beder Gud være med det. ”Det som sker i dåben, gør os trygge.”

Når jeg om et øjeblik skal døbe ”lilleprinsen”, som vi indtil i dag har kaldt ham, tegner jeg først et kors for hans ansigt og bryst, og siger udtrykkeligt, at det sker ”til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.” Det tegn er for øvrigt ikke forbeholdt dåben. Jeg har bemærket, at mange kirkegængere i dag slår korsets tegn, når de modtager velsignelsen, og at mange unge bærer et kors som smykke på brystet.

Det henviser klart og tydeligt til Jesu død på korset. Ved at korstegne børnene eller bære et kors på brystet tilkendegiver vi, at vi hører Jesus Kristus til både i livet og i døden, og derfor skal leve, dø og opstå med ham.

I dag får jeres barn livsfællesskab med ham, som døde og opstod for vores skyld. Selv om det er præsten, der døber, så er det Kristus selv der virker i dåben og skænker os det livsfællesskab med ham selv, som kan bære os frelst både gennem al synd og død.

”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende,” siger Jesus udtrykkeligt i sin dåbsbefaling. Det løfte afhænger ikke af os, men af ham, som er Gud selv i kød og blod. Det løfte gælder, hvad enten vi bliver døbt som ganske små eller store. Gud selv står inde for dåben og det løfte, der knytter sig til dåben. Det kan ingen sætte ud af kraft, heller ikke os selv. Men vi får først selv glæde og velsignelse af det løfte, når vi hører om det og tør tro det. Det er derfor vi forældre skal oplære vore børn i den kristne tro og bede for dem, for at de må blive i Kristus, ligesom de ved dåben er indpodet i ham.

Som kristen bliver man på en måde født to gange. Første gang, da vi blev født af vores mor. Da kom vi til verden, som man siger. Vi fik livet på godt og ondt for en tid, og det liv ender på et tidspunkt med vores død.

I dåben bliver vi på en måde født igen, ikke til verden men til Guds rige. Det kærlighedens rige, som er kommet nær med Jesus, og som består til evig tid, selv når verden forgår. Vi er genfødt til et levende håb.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
DS 448 v.4-5.

Amen.

Foto: Jørgen Jessen, Ritzau Scanpix ©
Christiansborg Slotskirke. Foto: Thorkild Jensen ©

Reception

Til receptionen bliver der serveret en traditionel dansk buffet med internationalt islæt.

Musikken til receptionen spilles af Den Kongelige Livgardes Musikkorps:

 • H. C. Lumbye Drømmebilleder
 • E. Hartmann Vuggevise
 • Sebastian I Danmark er jeg født
 • Fuzzy Kronprins Frederiks Honnørmarch
 • N. W. Gade Morgensang fra ”Elverskud”
 • C. Debussy Le Coin des Enfants
 • Sérénade a la Poupée
 • Golliwogg’s Cake Walk
 • P. Grainger Childrens March
 • Gundagai Groove
 • J. P. E. Hartmann Prins Christian’s March
 • H. C. Lumbye Mary Galop

Dåbskjolen

Dåbskjolen blev syet til den senere Christian 10.s dåb i Christiansborgs Slotskirke i 1870. Dåbskjolen er syet af brysselerkniplinger, som Christian 10.s mor, Dronning Lovisa, købte i Belgien. Til dåbskjolen hører et slæb, taljesilkebånd, et pudebetræk, en hagesmæk samt et tyndt organza ”forklæde”.

Blandt kongelige børn, der senere er døbt i dåbskjolen, er: Carl(fra 1905 Kong Haakon 7. af Norge), Prins Harald, Prins Gustav, Prinsesse Louise, Prinsesse Thyra, Prinsesse Dagmar, Frederik 9., Arveprins Knud, Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte, Dronning Anne-Marie, Prinsesse Elisabeth, Grev Ingolf af Rosenborg, Grev Christian af Rosenborg, Kronprins Frederik, Prins Joachim, Prins Christian og Prinsesse Isabella.

 

Gæsteliste

Hans Kongelige Højhed KRONPRINSEN
Hendes Kongelige Højhed KRONPRINSESSEN
Hendes Majestæt DRONNINGEN
Hans Kongelige Højhed PRINSGEMALEN
Hans Majestæt Kong KONSTANTIN
Hendes Majestæt Dronning ANNE-MARIE
Hans Kongelige Højhed Prins JOACHIM
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse BENEDIKTE
His Royal Highness Crown Prince PAVLOS
Her Royal Highness Crown Princess PAVLOS
Her Royal Highness Princess ALEXIA
Mr. Carlos Morales Quintana
His Royal Highness Prince NIKOLAOS
Her Royal Highness Princess THEODORA
Hans Højhed Prins GUSTAV zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil
Hendes Højhed Prinsesse ALEXANDRA zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hendes Højhed Prinsesse ELISABETH
Hendes Højhed Prinsesse ALEXANDRA, grevinde af Frederiksborg
Hans Højhed Prins NIKOLAI
Hans Højhed Prins FELIX
Hans Excellence greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg
Hans Excellence greve Christian af Rosenborg
Grevinde Anne Dorte af Rosenborg
Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg
Grevinde Gunnila Bernadotte
Son Altesse Royale le Prince PHILIPPE, Duc de Brabant
Son Altesse Royale la Princesse MATHILDE, Duchesse de Brabant
Hans Kongelige Højhed Kronprins HAAKON MAGNUS af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse METTE-MARIT af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse VICTORIA af Sverige
Son Altesse Royale le Prince Héritier GUILLAUME de Luxembourg
His Royal Highness Prince CONSTANTIJN des Pays-Bas
Her Royal Highness Princess LAURENTIEN des Pays-Bas
Prinsesse MÄRTHA LOUISE
Hr. Ari Behn
Professor John Donaldson
Mrs. Susan Elizabeth Donaldson
Mrs. Patricia Bailey
Mrs. Jane Stephens
Mrs. Margaret Cunningham
Mr. Jack Maton
Mrs. Barbara Maton
Mrs. Catherine Murray
Monsieur Guillaume Bardin
Madame Guillaume Bardin
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Fru Anne-Mette Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Fru Kirsten Bendtsen
Udenrigsminister Per Stig Møller
Finansminister Thor Pedersen
Fru Ingelise Pedersen
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Fru Christina Hall Frederiksen
Justitsminister Lene Espersen
Hr. Danny Feltmann Espersen
Kulturminister Brian Mikkelsen
Fru Eliane Wexøe-Mikkelsen
Undervisningsminister og Kirkeminister Bertel Haarder
Fru Birgitte Haarder
Transport- og Energiminister Flemming Hansen
Fru Birgit Schultz Hansen
Minister for videnskab, teknologi og udvikling, medlem af folketinget Helge Mølsted Sander
Fru Ingelis Miltersen Sander
Fødevareminister Hans Christian Schmidt
Fru Birgitte Raunholt Schmidt
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
Fru Sólrun Jákupsdóttir Løkke Rasmussen
Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs
Hr. Jørgen Larsen Tørnæs
Forsvarsminister Søren Gade
Fru Helle Buskbjerg Poulsen
Socialminister og minister for ligestilling Eva Kjer Hansen
Hr. Jørgen Hansen Berg
Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Connie Hedegaard
Hr. Jacob Andersen
Skatteminister Kristian Jensen
Fru Trine Jensen
Minister for flygtninge, indvandrere og integration Rikke Hvilshøj
Minister for familie- og forbrugeranliggender Lars Barfoed
Fru Vibeke Sylvest
Folketingets formand Christian Mejdahl
Fru Eva Mejdahl
Folketingets 2. næstformand, ekspeditionssekretær Poul Enevold Nødgaard
Fru Hanne-Merete Nødgaard
Folketingets 3. næstformand, major Helge Adam Møller
Landsstyreformand Hans Enoksen
Fru Aliaraq Magdaline Kirstine Kristiane Enoksen
Lagmand Johannes Eidesgaard
Fru Eidesgaard
His Excellency Ambassador of Chile, Dean of the Diplomatic Corps Jaime Lagos
Mrs. Jaime Lagos Erazo
His Excellency The Ambassador of Australia
Mrs. Linda Peek
Hans Excellence Højesteretspræsident Torben Melchior
Fru Barbara Louise Melchior
Hans Excellence Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller
Fru Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Hans Excellence Forsvarschef, General Hans Jesper Helsø
Generalinde Helsø
Hans Excellence Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø
Generalinde Hillingsø
Departementschef i Statsministeriet, statsrådssekretær Karsten Dybvad
Fru Kirsten Dalsjö
Direktør for Udenrigsministeriet, ambassadør, cand.scient.pol. Ulrik Andreas Federspiel
Fru Birgitte Hartnack Federspiel
Protokolchef, ambassadør Christopher Bo Bramsen
Fru Gudrun Olafia Islandi Bramsen
Rigspolitichef Torsten Erik Hesselbjerg
Fru Hanne Hesselbjerg Schmidt
Politidirektør Hanne Bech Hansen
Overborgmester Ritt Bjerregaard
Borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune John Hemming
Biskop over Københavns Stift Erik Norman Svendsen
Cand.theol., bispinde Margit Svendsen
Provst for Holmens Provsti, Ejgil Bank Olesen
Sognepræst ved Holmens Kirke Peter Skov-Jakobsen
Sognepræst ved Holmens Kirke Peter Thyssen
Domkantor, kapelmester, leder af Københavns Drengekor Ebbe Munk
Cand.mag. Birgitte Munk
Chef for Gardehusarregimentet, oberst, kammerherre John Kidde-Hansen
Kammerherreinde Kidde-Hansen
Chef for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Fr. Susanne W. Hesner
Hofjægermester, lensgreve Wedell
Lensgrevinde Pernille Rosalia Korsbek Wedell
Greve Valdemar af Rosenborg
Komtesse Marina af Rosenborg
Greve Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig
Grevinde Ahlefeldt-Laurvig
Godsejer, civiløkonom, cand.agro. greve Michael Brockenhuus-Schack
Grevinde Brockenhuus-Schack
Kammerherre, major Carl Erik Gustav von Freiesleben
Kammerherreinde von Freiesleben
Chef for Frømandskorpset, orlogskaptajn Christian Blegvad Andersen
Hr. Søren-Ulrik Hedegaard Sørensen
Hr. Preben Kristensen
Personlig assistent Anja Camilla Alajdi
Professor Erik Albæk
Direktør Michael Brandt
Fru Rikke Juel
Komponist Jens Wilhelm Pedersen
Fr. Ulla Dietel
Hr. Andreas Buchwald
Frk. Anna Buchwald
Overlæge, dr.med. Christian Buchwald
Fru Elisabeth Buchwald
Frk. Ida Buchwald
Marketingchef Christoffer Castenskiold
Fru Ellen Hillingsø
Fabrikant, fru Bitten Clausen
Direktør Jørgen Mads Clausen
Fru Anette Nøhr Clausen
Hr. Christian Dalum
Fru Gitte Dalum
Proprietær Thomas Fabienke
Fru Tine Fabienke
Direktør og komponist Bent Fabricius-Bjerre
Fru Camilla Padilla Arndt
Hr. Holger Gad Foss
Fru Rose Gad Foss
Direktør Bernd Griese
Fru Kirsten Griese
Direktør Michael Halbye
Fru Pernille Halbye
Direktør Jeppe Handwerk
Fru Birgitte Zachau Handwerk
Hr. Kasper Harsberg
Fr. Gitte Rosengaard
Hr. Michael Haslund-Christensen
Fru Pernille Haslund-Christensen
Direktør, major Peter Heering, Jr.
Fru Caroline Heering
Fabrikant Peter Heering, Sr.
Fru Susanne Heering
Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen
Fru Minna Højgaard Jensen
Adm. direktør Carl Erik Kjærsgaard
Direktør Kjeld Kirk Kristiansen
Fru Camilla Kristiansen
Direktør Søren Lauritsen
Godsejer Frederik Lüttichau
Fru Christel Lüttichau
Hr. Peter Bang
Direktør Juliane Meulengracht
Produktionsleder Julie Mølsgaard
Sergent Søren Bredvig Nielsen
Direktør Henrik Olsen
Fru Anita Valentin
Direktør Thomas Olsen
Fr. Annette Petersen
Pastor, civ.ing. Peter Parkov
Fhv. barnepige hos D.K.H. Kronprinsen og Prins Joachim Else Kirstine Pedersen
Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen
Fru Anne Pram Kjølbye
Baron Otto Reedtz-Thott
Baronesse Reedtz-Thott
Koncernchef Ruth Schade
Direktør, generalkonsul Fritz Schur
Godsejer, hofjægermester Jørgen Skeel
Hofjægermesterinde Skeel
Hr. Lars Thomassen
Fru Christina Obel
Hr. Christopher Kiær Thomsen
Fru Sofie Kirk Kristiansen
Fr. Charlotte Velin
Trompetist, komponist og dirigent Palle Mikkelborg
Fru Helen Margaret Mikkelborg
Direktør Peter Warnøe
Fr. Julia Tholstrup
Advokat, oberstløjtnant, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Baronesse Wedell-Wedellsborg
Godsejer Lars Wilhjelm
Fru Anne Kathrine Wilhjelm
Fru Henriette Bjerring Zobel
Direktør, hofjægermester Peter Zobel
Miss Amber Petty
Miss Rowena Calvert
Mr. Hamish Campbell
Mrs. Genevieve Taubman
Mr. Rory Fleming
Mrs. Caroline Fleming
Fru Laurence Garde-Due
Mrs. Jane Graham
Dr. Nadine Johnston
Friherre Niclas Palmstierna
Friherreinde Palmstierna
Miss Sacha Hodgson
Restauratør Søren Jessen
Mr. Oliver Lee
Ms. Jillian Kirwan
Direktør Jakob Reese
Fru Anna-Sofie Reese
Hr. Jason Roberts
Miss Kate Sutton
Ms. Tatiana Blatnik
Mrs. Josephine Rechner
Miss Emma Turnbull
Hovmarskalk for H.K.H. Sveriges Kronprinsesse Elisabeth Tarras-Wahlberg
Adjutant for H.K.H. Norges Kronprins Patrick Synnestvedt
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm
Ordenskatmester, kammerherre, ambassadør Paul Fischer
Hofchef, kammerherre Per Thornit
Kammerherreinde Thornit
Hofdame, kammerdame, komtesse Wava K. Armfelt
Hofdame, fru Marianne Boel
Hofdame, kammerherreinde Camilla Castenskiold
Kammerherre, hofjægermester Claus Christian Castenskiold
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Oberst Christian Lennart Linois de Scheel
Hofdame, fru Ane Vibeke Foss
Hr. Christian Foss
Hofdame, lensgrevinde Victoria Bernstorff-Gyldensteen
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen
Hofdame, grevinde Karin af Rosenborg
Hr. Mikael Warberg
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Privatsekretær, oberst, kammerherre Kurt Bache
Kammerherreinde Bache
Chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, oberst, kammerherre Søren Lyder Jacobsen
Kammerherreinde Jacobsen
Slotsforvalter, kammerherre, oberst Niels Christian Eigtved
Kammerherreinde Eigtved
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Kammerherreinde Greve
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, oberst, kammerherre Mogens Christensen
Kammerherreinde Christensen
Jagtkaptajn, kommandør Kai Rasch Larsen
Kommandørinde Larsen
Privatsekretær ved H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof, generalmajor Gustav Grüner
Generalinde Grüner
Kgl. jægermester, statsskovrider, hofjægermester Klaus Waage Sørensen
Hofjægermesterinde Sørensen
Kgl. konfessionarius, professor, dr.phil. Christian Thodberg
Professorinde Bodil Karen von Mehren Thodberg
Økonomichef Søren Kruse
Fru Susanne Weiskopf
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen
Professorinde Jespersen
Håndbibliotekar, dr.phil. Klaus Kjølsen
Fru Anne Chaplin Hansen
Kontorchef Pui Ling Lau
Hr. Neilas Tankevicius
Kontorchef i Kabinetssekretariatet Bjarne E. Pedersen
Presse- og informationschef Lis M. Frederiksen
Hr. Erik Ettrup
H.M. Dronningens privatsekretær Karen Clausen
Hr. Claus Christian Clausen
Privatsekretær for H.H. Prinsesse Alexandra, Christine Lyng
Hr. Erik Wiberg-Jørgensen
Adjudant, major Michael Christian de Voss
Adjudant, major Knud Robenhagen Bendixen
Adjudant, major Henrik Ehlers Kragh
Adjudant, orlogskaptajn Bjarne Claus Breschel
Adjudant, major Hans Jørgen Andersen
Adjudant, orlogskaptajn Lars Georg Christensen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Bo Lund-Hansen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Johnny Wulff Andersen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Jens Vester
Major, fhv. adjudant Jesper Kønig Wilms

Dåbsudstilling på Amalienborgmuseet

Efter dåben udstillede Amalienborgmuseet dåbskjolen, døbefonten, guldfadet med tilhørende kande og lysestager fra den 27. januar til den 19. marts 2006.

De udstillede genstande ndgik i den eksisterende særudstilling, "Kongerækken for børn" og vidnede om den slægtskontinuitet, udstillingen viste.