Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge

Danske dekorationer (undtagen ordenstegnene for storkors, kommandør og kommandør af 1. grad) bæres af mænd i krydsbånd, mens kvinder bærer danske dekorationer i et sløjfeformet ordensbånd. Kvinder i uniform (herunder gejstlige i ornat, politi- og skovrideruniform m.v.) bærer dekorationer i krydsbånd.

Har man flere dekorationer bæres de ved siden af hinanden i en vandret række på venstre side af brystet på højde med reversets knaphul og så tæt, at de dækker lidt ind over hinanden, og således at krydsbåndet på den inderste dekoration længst til højre (nærmest brystets midte) ligger over ordensbåndet nærmest til venstre. På uniform skal overkanten af ordensbåndene være i højde med et punkt midt imellem den øverste og næstøverste knap. Kvinder bærer dekorationerne på kjolen med placering svarende hertil. 

Dekorationerne bæres i følgende indbyrdes rækkefølge på venstre side af brystet, fra højre (nærmest brystets midte) mod venstre:

Tapperhedskorset
(Fsv. TK) (Emaljeret kors i sort og guld, hvidt bånd med tyk rød stribe i midten)
Indstiftet 1. januar 2011. 
Tildeles militært og civilt personel i forsvaret for helt ekstraordinær tapperhed udvist under kamphandlinger eller andre risikofyldte handlinger fra 1. januar 2010.
Tildeles af Forsvarschefen.
Overrækkes af H.M. Kongen.

Forsvarets Medalje for faldne og sårede i tjeneste (hvis tildelt faldne indtil 2009)
(Fsv.M.F&S.) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med to tynde røde striber i hver side)
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe 30. oktober 1996.
Tildeltes militært og civilt personel, der var faldet, alvorligt såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.
Tildelt af Forsvarschefen.

Forsvarets Medalje for Faldne i tjeneste
(Fsv.M.F. ) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med en bred rød stribe i hver side)
Indstiftet 7. december 2009.
Tildeles militært og civilt personel, der er faldet som følge af våbenvirkning, inkl. miner i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.
Tildeles af Forsvarschefen.

Justitsministeriets Medalje for Omkomne i Tjeneste
(Jum.M.F.) (Sølv med kongekrone, hvidt krydsbånd med to smalle mørkeblå striber og én bred mørkeblå stribe)
Indstiftet 12. april 2019
Ansatte indenfor Justitsministeriets område, der er omkommet som følge af en strafbar handling i forbindelse med tjenesten, kan hædres med en medalje. Medaljen gives til den omkomnes nærmeste pårørende.
Tildeles af justitsministeren.

Dannebrogordenens hæderstegn
(D. Ht.) (Sølvkors, Dannebrogordenens bånd med roset)
Indstiftet 1. december 1693, senest ændret 21. marts 1952.
Uddeles kun i særlige tilfælde og kun til danske statsborgere der foruden er dekoreret med Dannebrogordenen.
Tildeles af H.M. Kongen.

Ridder af 1.grad af Dannebrogordenen
(R.1.) (Emaljeret guldkors, Dannebrogordenens bånd med roset)  
Indstiftet 1. december 1693.
Tildeles for den længerevarende indsats for Danmark og danske interesser.
Tildeles af H.M. Kongen.

Ridder af Dannebrogordenen
(R.) (Emaljeret sølvkors, Dannebrogordenens bånd)  
Indstiftet 1. december 1693.
Tildeles for den længerevarende indsats for Danmark og danske interesser.
Tildeles af H.M. Kongen.

Fortjenstmedaillen i guld
(F.M.1.) (Guld med H.M. Dronningens portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 1. gang 16. maj 1792, derefter indstiftet på ny ved hvert tronskifte.
Tildeles for den yderst sjældne indsats i administrativ eller politisk henseende.
Tildeles af H.M. Kongen.

Medaillen Ingenio et Arti
(M.i.&a) (Guld med H.M. Dronningens portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet den 31. august 1841, senere ændret den 3. juni 1906.
Tildeles fremtrædende personligheder inden for kunst og kultur.
Tildeles af H.M. Kongen.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum
(R.50.Em.) (Forgyldt sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i krydsbånd i farve som Elefantordenens bånd)
Indstiftet 14. januar 2022.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og hoffets medarbejdere på jubilæumsdagen samt enkelte andre med nær tilknytning til H.M. Dronning Margrethe.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe. 

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 80-års fødselsdag
(Em.16.apr.2020.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt krydsbånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 16. april 2020.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og hoffets medarbejdere på fødselsdagen samt enkelte andre med nær tilknytning til H.M. Dronning Margrethe.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Prins Henriks Mindemedaille
(Pr.H.Mm.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt krydsbånd med en bred hvid midterstribe mellem to smalle guldstriber)
Indstiftet 11. juni 2018.
Tildelt Den Kongelige Familie, hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset samt personer, der har ydet en særlig bistand i forbindelse med H.K.K. Prins Henriks sygdom, død og bisættelse.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
(G.Em.) (Forgyldt sølv med krone og dobbeltportræt af H.M. Dronningen og H.K.H. Prins Henrik, i krydsbånd i farve som Elefantordenens bånd indvævet med en smal guldstribe på langs)
Indstiftet 10. juni 2017.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på guldbryllupsdagen m.fl. 
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 75 års fødselsdag
(Em.16.apr.2015.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i krydsbånd i Dannebrogordenens bånd, kronet monogram på bånd)
Indstiftet 16. april 2015.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på fødselsdagen m.fl.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum
(R.40.Em.) (Sølv med krone og H.M. Dronningens portræt, i krydsbånd i farve som Elefantordenens bånd, kronet monogram på bånd) 
Indstiftet 14. januar 2012.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen m.fl.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 70 års fødselsdag
(Em.16.apr.2010) (Sølv med krone med H.M. Dronning Margrethe portræt, i bånd i farve som Elefantordenens bånd) 
Indstiftet 16. april 2010.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på fødselsdagen m.fl.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag
(Em.11.juni.2009) (Sølv med H.M. Dronningen Margrethes portræt, i bånd i farve som Elefantordenens bånd, kronet H på krydsbånd)
Indstiftet 11. juni 2009.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på fødselsdagen m.fl.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum
(R.Em.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes stående portræt, i bånd med farve som Elefantordenens bånd indvævet med kroner)
Indstiftet 7. januar 1997.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe samt hofembedsmænd mv. i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992
(S.Em.) (Sølv med krone og portræt af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prins Henrik, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 5. juni 1992.
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd mv. i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel
(Mm.11.marts 1899-1999) (Sølv med krone og Frederik IX portræt, spænde på båndet, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 8. marts 1999. 
Tildelt personer der står i slægtskabs- og familieforhold til Kong Frederik den IX., personer som har stået i personligt tjenesteforhold til Kongen samt personer der medvirkede ved mindekoncerten i Det Kongelige Teater i anledning af hundredårsdagen.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Kong Frederik den IX’s mindemedaille
(Fr.IX.Mm.) (Sølv med Frederik IX portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 30. juni 1972. 
Tildelt personel af hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet, politiet og DSB, som har ydet særlig bistand ved Kong Frederik den IX.s bisættelse, og til personer i øvrigt som har stået i personligt tjenesteforhold til eller har ydet særlig bistand under Kongens sygdom og begravelse.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel
(Mm.26.sept.1870-1970) (Sølv med krone og Christian X portræt, spænde på båndet, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 26. september 1970. 
Tildelt personer, der står i slægtskabsforhold til Kong Christian den X.
Tildelt af H.M. Kong Christian X.

Dronning Ingrids Mindemedaille
(Dr.I.Mm.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 28. marts 2001.
Tildelt Dronning Ingrids nærmeste familie og andre nærtstående personer, som har stået i personligt tjenesteforhold til Dronningen og personer der har ydet bistand i forbindelse med begravelsen.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
(Dr.I.Em.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, spænde på båndet, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 26. maj 1985.
Tildelt personer, der på jubilæumsdagen var ansat ved Hendes Majestæt Dronning Ingrids Hof.
Tildelt af H.M. Dronning Margrethe.

Den kongelige Belønningsmedaille af 1. grad med krone med inskription
(B.M.1.* m. inskrip.) (Sølv med krone og H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe. Inskription på bagsiden)
Indstiftet første gang 4. december 1865 og senest fornyet 1. november 1972
Tildeles for tapperhed i en indsats der ligger langt udover, hvad der tjenstligt vil kunne kræves.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Medaljen for ædel dåd 
(M.f.æ.D.) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Stiftet ved kongelig resolution af 12. juni 1793. 
Uddeles når både den reddede og den reddende har været i yderste livsfare, og i særdeleshed når flere i forening reddes.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Medaljen for druknedes redning 
(M.f.D.R.) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Stiftet ved kongelig resolution af 19. august 1812. 
Uddeles når både den reddede og den reddende har været i livsfare.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Forsvarets Medalje for Tapperhed
(Fsv.M.T.) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med en bred rød stribe i midten)
Indstiftet 30. oktober 1996, ændret 7. december 2009.
Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der under kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed har ydet en heltemodig og tapper indsats.
Tildeles af Forsvarschefen.

Fortjenstmedaillen i sølv
(F.M.2 .) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet første gang 16. maj 1792, derefter indstiftet på ny ved hvert tronskifte.
Tildeles for tro tjeneste ved samme offentlige arbejdsgiver i min. 40 år. 
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Den kongelige belønningsmedaille
(B.M.1*.) (Sølvforgyldt med krone med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 4. december 1865 og senest fornyet 1. november 1972.
Tildeles for den yderst sjældne enkeltstående indsats. 
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Den kongelige belønningsmedaille
(B.M.1.) (Sølvforgyldt med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 4. december 1865 og senest fornyet 1. november 1972.
Tildeles ledere for tro tjeneste ved samme private arbejdsgiver i min. 50 år eller efter min. 40 år ved ophør af ansættelsen.
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Den kongelige belønningsmedaille
(B.M.2*.) (Sølv med krone med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 4. december 1865 og senest fornyet 1. november 1972.
Tildeles mellemledere for tro tjeneste ved samme private arbejdsgiver i min. 50 år eller efter min. 40 år ved ophør af ansættelsen.
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Den kongelige belønningsmedaille
(B.M.2.) (Sølv uden krone med H.M. Dronning Margrethes portræt, i rødt bånd med hvid midt- og tværstribe)
Indstiftet 4. december 1865 og senest fornyet 1. november 1972.
Tildeles for tro tjeneste ved samme private arbejdsgiver i min. 50 år eller efter min. 40 år ved ophør af ansættelsen eller i øvrigt hvor påskønnelse er relevant.
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Kong Christian den X.s erindringsmedaille for deltagelse i krigen 1940-45
(Chr.X.Krg.Em.) (Sølv med krone og Christian X portræt, i rødt bånd med fire tynde hvide striber) 
Indstiftet 3. maj 1946.
Tildelt danske mænd og kvinder, som meldte sig til de allierede væbnede styrker eller dertil knyttede hjælpeorganisationer for at tage del i krigen imod Danmarks besættelsesmagt.
Tildelt af Udenrigsministeriet.

Kong Christian den X.s frihedsmedalje
(Chr.X.Frm.) (Sølv med krone og Christian X portræt, i rødt bånd med hvid stribe)
Indstiftet 5. maj 1946.
Tildelt personer, som i udlandet under besættelsesårene 1940-45 og ved befrielsen gjorde en særlig indsats for Danmarks sag.
Tildelt af Udenrigsministeriet.

Medaljen for udmærket lufttjeneste 
(M.f.u.Lt.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, rødt bånd med hvide skråtstillede striber) 
Indstiftet 30. maj 1962. 
Tildeles ganske særligt fortjente piloter og andre besætningsmedlemmer, som har ydet en fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig lufttjeneste eller ved en enkelt lejlighed under overordentligt kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Forsvarsministerens Medalje
(Fm.M.) (Sølv med Forsvarsministeriets Krone, rødt bånd med en bred og en smal hvid stribe i hver side)
Indstiftet 7. december 2009. 
Tildeles danskere såvel som udlændinge, der har yder en anerkendelsesværdig indsats, eller gennem handling har ydet en frygtløs indsats eller er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet.
Tildeles af Forsvarsministeren.

Justitsministerens Medalje
(Jm.M.) (Forgyldt sølv med kongekrone, mørkeblåt krydsbånd med én smal hvid stribe)
Indstiftet 12. april 2019
Tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig frygtløs og/eller anerkendelsesværdig indsats.
Tildeles af justitsministeren.

Forsvarets Medalje for faldne og sårede i tjeneste (hvis tildelt sårede)
(Fsv.M.F&S.) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med to tynde røde striber i hver side)
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe 30. oktober 1996.
Tildelt militært og civilt personel, der er faldet, alvorligt såret eller invalideret i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.
Tildelt af Forsvarschefen.

Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
(Fsv.M.S.) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med to tynde røde striber i hver side)
Indstiftet 7. december 2009, revideret 2011.
Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der er alvorligere såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed.
Tildeles af Forsvarschefen.

Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste
(Jum.M.S.) (Forgyldt sølv med kongekrone, hvidt krydsbånd med to brede mørkeblå striber og én smal mørkeblå stribe)
Indstiftet 12. april 2019.
Tildeles ansatte på Justitsministeriets område, der er blevet alvorligt fysisk eller psykisk såret som følge af en strafbar handling i forbindelse med tjenesten.
Tildeles af justitsministeren.

Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
(Fsv.M.F.T.) (Guld med statsvåbnet, hvidt bånd med to brede røde striber i midten)
Indstiftet 7. december 2009.
Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har ydet en ekstraordinær indsats.
Tildeles af Forsvarschefen.

Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten
(Ht.S.) (Sølv med Christian VII navnetræk, i rødt bånd med hvid stribe. Ved 40 års tjeneste påhæftes et egeblad i guld)
Indstiftet 29. januar 1801. Fornyet 1. juni 1843, 12. november 1886 samt 1. april og 9. december 1925. Ændret 8. november 2005. 
Tildeles ansatte i søetaten eller ved orlogsværftet for hhv. 40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret. 
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren
(Ht.H.) (Sølv med Christian X navnetræk, i rødt bånd med hvid stribe. Ved 40 års tjeneste påhæftes et egeblad i guld) 
Indstiftet den 26. september 1945. Ændret 8. november 2005.
Tildeles ansatte i hæren for hhv. 40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet
(Ht.F.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i rødt bånd med hvid stribe. Ved 40 års tjeneste påhæftes et egeblad i guld) 
Indstiftet 11. marts 1953. Ændret 8. november 2005.
Tildeles ansatte i flyvevåbnet for hhv. 40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Forsvarets hæderstegn for god tjeneste
(F.Ht.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i rødt bånd med hvid stribe. Ved 40 års tjeneste påhæftes et egeblad i guld) 
Indstiftet 11. marts 1953. Ændret 8. november 2005.
Tildeles ansatte i Forsvarsministeriet eller visse dette underlagte myndigheder for hhv. 40 og 25 års god tjeneste ved forsvaret.
Tildeles af H.M. Dronning Margrethe.

Hjemmeværnets fortjensttegn
(Hjv.Ft.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i rødt bånd med otte tynde hvide striber)
Indstiftet 11. februar 1959.
Tildeles for særlig fortjenstfuld indsats.
Tildeles af H. M. Dronning Margrethe.

Major Anders Lassen-medaljen for Tapperhed
(A.L.M.T.) Sølv med major Anders Lassens portræt og med ordene ”Vilje – Mod – Styrke” over portrættet. Stribet bånd i farverne bordeaux, blåt, rødt, hvidt, rødt, blåt og bordeaux.
Approberet af H.M. Dronning Margrethe 20. juli 2020.
Tildeles militære personer, der har udvist helt ekstraordinær tapperhed, styrke og vilje i forbindelse med en regulær livstruende eller livsfarlig situation, kamphandlinger eller terrorist- eller kriminalitetsbekæmpelse. Kan også tildeles civile, der har udvist ekstraordinær tapperhed, styrke og vilje til gavn for Danmark.
Tildeles af Anders Lassen Fondens bestyrelse.

Forsvarets Medalje
(Fsv.M.) (Sølv med statsvåbnet, rødt bånd med to smalle hvide striber i hver side)
Indstiftet 27. november 1991.
Tildeltes militært og civilt personel i Forsvaret, der havde udført en for Forsvaret fortjenstfuld indsats uden for Kongerigets grænser. Fra 2010 erstattet af Forsvarets Medalje for International Tjeneste.
Tildelt af Forsvarschefen

Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
(Fsv.M.3) (Sølv med statsvåbnet, rødt bånd med to smalle hvide striber i hver side)
Indstiftet 7. december 2009.
Tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats.  
Tildeles af Forsvarschefen.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste
(Fsv.M.I.T) (Sølv med statsvåbnet, rødt bånd med bred hvid stribe i midten og to smalle hvide striber i hver side)
Indstiftet 7. december 2009. Revideret 11. juni 2010.
Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har ydet en fortjenstfuld international indsats. 
Tildeles af Forsvarschefen.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
(Fsv.M.I.T. 48-09) (Sølv med statsvåbnet, rødt bånd med tre brede hvide striber)
Indstiftet 1. september 2015.
Tildeles danske militære og civile personer, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark i perioden 1948 - 2009.
Tildeles af Forsvarschefen.

Redningsberedskabets medalje
(R.B.) (Sølv med en egekrans omkring et kronet skjold med et udadbuet Dannebrogskors, bæres i et rødt og hvidt stribet ordensbånd)
Kongelig approberet 20. april 1994.
Tildelt ansatte, værnepligtige og frivillige der har udført en fortjenstfuld humanitær indsats uden for Danmarks grænser.
Ophævet. Tildelt af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste
(R.M.I.T.) (Sølv med egekrans omkring et kronet skjold med Dannebrog, rød-hvid stribet bånd)
Indstiftet 8. juli 2015.
Tildeles ansatte, værnepligtige og frivillige i redningsberedskabet, der har udført en fortjenstfuld humanitær indsats uden for Danmarks grænser. Kan efter ansøgning desuden tildeles personer udsendt i perioden 1948 til 1. marts 1991.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Justitsministeriets Medalje for International Indsats
(Jum. M.I.T.) (Sølv med krone, hvidt krydsbånd med fire brede mørkeblå striber) 
Indstiftet 12. april 2019
Tildeles ansatte på Justitsministeriets område, herunder politibetjente, der har ydet en fortjenstfuld international indsats.
Tildeles af justitsministeren.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze
(Fsv.M.I.T.br.) (Bronze med statsvåbnet, rødt bånd med smal hvid stribe i midten)
Indstiftet 2. september 2020.
Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har ydet en anerkendelsesværdig international indsats. 
Tildeles af Forsvarschefen.

Fortjensttegn for god tjeneste i forsvarets reserve i 40 år
(Ft.Fsv.R.40) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes navnetræk, rødt bånd med to brede striber i midten)
Indstiftet 1. maj 2012.
Medaljen tildeles for 40 års tjeneste i forsvarets reserve. 
Tildeles af Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve
(Ft.Fsv.R.25) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes navnetræk, rødt bånd med to smalle hvide striber i midten)
Indstiftet 16. april 1978.
Medaljen tildeles for 25 års tjeneste i forsvarets reserve. 
Tildeles af Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

Hjemmeværnets Jubilæumsmedalje
(Hjv.Jub.) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes navnetræk, mørkeblåt bånd med lyseblå, mellemgrønne og karmoisinrøde striber)
Indstiftet 5. oktober 1998. 
Tildelt personer der 1. april 1999 havde gjort tjeneste i Hjemmeværnet siden start.
Tildelt af Chefen for Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets 70-årstegn
(Hjv.70.) (Som Hjemmeværnets 25-års tegn; påhæftet tre egeblade af guld)
Indstiftet 25. september 2008.
Tildeles for 70 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets 60-årstegn
(Hjv.60.) (Som Hjemmeværnets 25-års tegn; påhæftet to egeblade af guld)
Indstiftet 25. september 2008.
Tildeles for 60 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets 50-årstegn
(Hjv.50.) (Som Hjemmeværnets 25-års tegn; påhæftet et egeblad af guld)
Indstiftet 12. april 2000.
Tildeles for 50 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets 40-årstegn
(Hjv.40.) (Som Hjemmeværnets 25-års tegn; påhæftet et egeblad af sølv)
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe 6. september 1988.
Tildeles for 40 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets 25-årstegn
(Hjv.25.) (Hjemmeværnets mærke i sølv, i mellemgrønt bånd med lyseblå og mørkeblå kantstriber adskilt af hvide striber).
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe 26. november 1973. 
Tildeles for 25 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.
Tildeles af Chefen for Hjemmeværnet.

Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet
(Ht.RB.50.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i et af hvidt og rødt delt bånd, der i midten er belagt med en pæl i omvendte farver, påhæftet et egeblad i guld) 
Indstiftet ved Forsvarsministeriets cirkulære af 26. april 2012.
Tildeles for 50 års tjeneste.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet 
(Ht.RB.40.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i et af hvidt og rødt delt bånd, der i midten er belagt med en pæl i omvendte farver, påhæftet et egeblad i sølv) 
Indstiftet ved Forsvarsministeriets cirkulære af 26. april 2012.
Tildeles for 40 års tjeneste.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet (tidligere Civilforsvaret)
(Ht.RB.25., tidligere Ht.C.F.) (Sølv med Frederik IX navnetræk, i et af hvidt og rødt delt bånd, der i midten er belagt med en pæl i omvendte farver). 
Indstiftet ved Forsvarsministeriets cirkulære af 26. april 2012.
Tildeles for 25 års tjeneste eller til eksterne for god tjeneste til gavn for redningsberedskabet.
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Hæderstegnet for 40 års god tjeneste i politiet 
(Ht.P.40.) (Sølv med politiets våben, i grønt bånd med hvid stribe, påhæftet et egeblad i sølv) 
Indstiftet den 1. november 2017
Tildeles ansatte i politiet efter 40 års tjeneste.
Tildeles af Justitsministeriet.

Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet
(Ht.P.) (Sølv med politiets våben, i grønt bånd med hvid stribe) 
Indstiftet 18. juni 1959.
Tildeles ansatte i politiet efter 25 års tjeneste.
Tildeles af Justitsministeriet.

Redningsvæsenets 100-års jubilæumsmedalje
(R.Jubm.) (Sølv med portræt af Frederik IX, i rødt bånd med hvid stribe og med sølvstribe på tværs).
Indstiftet 26. marts 1952 i anledning af redningsvæsenets 100-års jubilæum.
Tildelt mænd, som nævnte dag eller tidligere havde gjort 25 års tjeneste under redningsvæsenet.
Tildelt af H.M. Kong Frederik IX.

Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen
(Ht.O.BM.K.B.) (Sølvmedalje med romertal XXV, i gult bånd). 
Indstiftet 29. juli 1903.
Tildeles for 25 års tjeneste.
Tildeles af Københavns kommune.

Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen
(Ht.O.B.M.F.B.) (Sølvmedalje med romertal XXV, i gult bånd)
Indstiftet 25. marts 1926.
Tildeles for 25 års tjeneste. 
Tildeles af Frederiksberg kommune.

Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet
(Ht.g.T.B.) (Sølv med H.M. Dronning Margrethes navnetræk, i gult bånd. Ved 40 år påhæftes båndet et egeløv i sølv og ved 50 år et egeløv af guld)
Indstiftet 5. december 1973.
Tildeles for god tjeneste i hhv. 50, 40 og 25 år. 
Tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Galatheamedaillen
(G.M.) (Sølv med Frederik IX portræt, i rødt bånd med hvid stribe i midten)
Indstiftet 17. august 1955. 
Tildelt deltagere m.fl. i Galathea-ekspeditionen 1950-52.
Tildeles ikke mere.

Koreamedaillen
(K.M.) (Sølv med Frederik IX ortræt, i rødt bånd med to hvide striber)
Indstiftet 17. januar 1956.
Tildelt danske og udlændinge for deltagelse i hospitalsskibet „Jutlandia“s ekspedition til Korea 1951-53.
Tildeles ikke mere.

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats
(Fm.M.f.S.I.) (Bronze med Forsvarsministeriets krone på aversen båret i hvidt krydsbånd med en bred rød midterstribe med en smal hvid stribe i midten og to smalle røde kantstriber.)
Approberet 7. januar 2022.
Tildeles danskere såvel som udlændinge, der under vanskelige forhold har ydet en særlig indsats.
Tildeles af forsvarsministeren.

Dansk Røde Kors’ hæderstegn
(D.r.K.Ht.) (Oval guldmedaille med inskriptionen: Pro Humanitate, i midten i hvid emaille en stiliseret pelikan med et rødt kors på brystet, i rødt bånd med hvide kanter)
Indstiftet 19. februar 1916 af H.M. Kongen, ændret ved kongelig approbation af 28. marts 1963.
Tildeles for særlig betydningsfuld og almindeligvis langvarig indsats for Dansk Røde Kors
Tildeles efter indhentet approbation af H. M. Dronning Margrethe.

Dansk Røde Kors’ fortjensttegn af 1. grad
(D.r.K.Ft.1.) (Hvid emaille, på forsiden en stiliseret hvid pelikan med et rødt kors på brystet, i rødt bånd med hvid midterstribe). 
Approberet af H.M. Kongen 28. marts 1963.
Tildeles for betydningsfuld og normalt langvarig indsats for Dansk Røde Kors. Tildeles normalt først efter tildeling af fortjensttegnet.
Tildeles af Dansk Røde Kors Hovedbestyrelse.

Dansk Røde Kors’ fortjensttegn
(D.r.K.Ft.) (Rødt emaillekors, på forsiden en stiliseret hvid pelikan med et rødt kors på brystet, i rødt bånd med hvid midterstribe).
Approberet af H. M. Kongen 28. marts 1963.
Tildeles til frivillige der gennem ledelsesfunktion har ydet en langvarig og væsentlig indsats for Dansk Røde Kors, eller på anden måde har haft væsentlig betydning for Dansk Røde kors arbejde.
Tildeles af Dansk Røde Kors Hovedbestyrelse.

Dansk Røde Kors’ medalje
(D.r.K.M.) (Oxyderet sølv med det røde kors i en hvid emaillemedaillon, i rødt bånd med hvide kanter)
Indstiftet 6. oktober 1927.
Tildeles personer i ind- og udland, som gennem udmærket og fortjenstfuldt arbejde har støttet Dansk Røde Kors’ virksomhed. Tildelt for tjeneste i udlandet i et rødt bånd med en hvid midterstribe. 
Tildeles ikke mere.

Dansk Røde Kors’ mindetegn for hjælp til syge og sårede i krigen i Finland 1939-40
(Mt.Fi.) (Oxyderet sølvlaurbærkrans om det røde kors i emaille, i rødt bånd med hvid midterstribe) Approberet af H. M. Kongen 7. september 1940.
Tildelt personer, der deltog i hjælpearbejdet i Finland. 
Tildeles ikke mere.

Dansk Røde Kors’ mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45
(Mt.Kha.) (Sølvkors med hvid emaille, i midten det røde kors, korsarmene forbundet med en bladkrans i sølv, i rødt bånd med hvid midterstribe)
Indstiftet 1946 og approberet ved allerhøjeste resolution af 1. februar samme år.
Tildelt personer, der under og efter verdenskrigen 1939-1945 i længere tid har deltaget i krigshjælpearbejdet. 
Tildeles ikke mere.

Dansk Røde Kors’ mindetegn for deltagelse i krigsfangeudvekslingen i Korea
(Mt.Kfu.K.) (Oxyderet sølvlaurbærkrans om det røde kors i emaille, i hvidt bånd med tre røde striber)
Approberet af H.M. Kongen 3. oktober 1956. 
Tildelt de ni læger der deltog i krigsfangeudvekslingen.
Tildeles ikke mere.

Beredskabs-Forbundets hæderstegn
(B.F.Ht.) (Brændende bombe i guld, adskilt fra rødt hvidt skjold af gylden laurbærgren, i rødt bånd med 4 hvide striber)
Indstiftet 9. november 1956 af H.M. Kongen. 
Tildeles for fortjenstfuldt arbejde for civilforsvarssagen.
Tildeles af forbundets landsstyrelse.

Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn
(R.O.Ht.) (Reserveofficersforeningens mærke som emaljeret tegn, i lodret bånd i røde og hvide farver)
Approberet af H. M. Kongen 27. april 1950.
Tildeles for indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for Reserveofficersforeningen i Danmark i særdeleshed.
Tildeles af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Fredsprismedaljen
(F.P.M.) (Forsølvet bronze, observationspost med to FN-soldater, blåt krydsbånd med to hvide og en rød stribe)
Indstiftet 24. oktober 1994. 
Tildeles efter ansøgning personer, der har været udsendt i FN’s fredsbevarende missioner.
Tildeles af foreningen Danmarks Veteraner.

The Board of the Nordic Veterans Medal of Honour (tidl. The Nordic Blue Berets Medal of Honour)
(N.V.F.M.1.-3.) (tidl. N.B.B.M.1.-3.)(Guld, sølv og bronze; blåt emaljeret malteserkors med konvekse ender, rund medaljon i midten, to krydsede sværd bag og mellem korsarmene, medaljon består af en ydre og indre cirkel. Bånd i de nordiske landes flags farver). 
Approberet første gang 7. juli 2008.
Approberet 2. gang den 27. august 2021.
Tildeles for international fredsindsats i fredsbevarende operationer/internationalt fredsarbejde.
Tildeles af landsforeningen Danmarks Veteraner på vegne af ”Board of the Nordic Veterans Federation”.

De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn
(D.S.G.I.Ht.) (Medalje med kvinde med sejrskrans og dannebrogsskjold med laurbærkviste i rødt bånd med to hvide kantstriber) 
Indstiftet 7. juni 1941. 
Tildeles personer efter motiveret indstilling fra foreninger til forbundet
Tildeling godkendes af protektor – H.M. Dronning Margrethe.

Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn
(D.M.If.Ht.) (Forbundets emblem, forgyldt, i rødt bånd med hvid midterstribe hvori en smal rød stribe) 
Approberet af H. M. Kongen 23. november 1968.
Tildeles personer, der har gjort sig ganske særlig fortjent af den frivillige idræt i forsvaret.
Tildeles af forbundet.

Danmarks Turistråds Hæderstegn
(D.T.Ht.) (Guldkantet hvid kompasrose, omgivet af guldlaurbærkrans, i rødt bånd med 2 hvide striber)
Approberet af Hans Majestæt Kongen 25. marts 1968.
Tildeles for fortjenstfuld indsats for dansk turisme.
Tildeles af Danmarks Turistråds formand.

Håndværksrådets Hæderstegn 
(H.Ht.) (En trekant på hvilken er lagt en passer omgivet af laurbær i rødt bånd med 2 hvide striber) Approberet af H.M. Kongen 6. marts 1965.
Tildeles personer der har gjort sig fortjent af håndværket.
Tildeles af Håndværksrådets formand.