Åbning af Forskningens Døgn 2016

H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor mandag den 25. april 2016 i den officielle åbning af Forskningens Døgn 2016 og overrakte Forskningskommunikationsprisen 2016.

H.K.H. Kronprinsessen under åbningen af Forskningens Døgn 2016. Foto: Scanpix ©

Den officielle åbning fandt sted på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, hvor Kronprinsessen overrakte Forskningskommunikationsprisen til professor og psykolog Barbara Hoff Esbjørn. Barbara Hoff Esbjørn er leder af Center for Angst ved Københavns Universitet og har i en lang årrække forsket i og behandlet angsttilstande hos børn. Forskningskommunikationsprisen tildeles en dansk forsker, der har gjort en særlig indsats for at formidle sin forskning og viden til et bredt publikum, og med prisen følger 100.000 kr.

Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs besøgte efterfølgende fire formidlingsstande: ringmærkningscentralen, svampeatlas, DNA & liv samt myrejagten. Alle disse stande indgår i citizen science, som er videnskabelige projekter, hvor borgere bidrager med deres viden og indsamler data, som bearbejdes af forskere.

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der siden 2005 er blevet afholdt årligt i april måned med omkring 65.000 deltagere. Festivalen består af en række lokale arrangementer i hele landet, hvor forskning og videnskab formidles gennem f.eks. foredrag, udstillinger, debatarrangementer, forskertorve, og åbent hus-arrangementer. Arrangørerne bag er universiteter, forskningsinstitutioner, kommuner, biblioteker, virksomheder og hospitaler, der enten bedriver forskning eller gerne vil belyse et emne med forskning.