Amalienborg Snedkerværksted udstiller nydesignet spisebord

I dag den 12. juni 2024 åbner designdagene 3daysofdesign i København. Blandt udstillerne af dansk møbeldesign og interiør kan man i år møde Amalienborg Snedkerværksted, som med input fra H.M. Dronningen har tegnet og snedkereret et spisebord af 16 forskellige træsorter, der repræsenterer en harmonisk sammensmeltning af natur, håndværk og historie.

Foto: Kongehuset ©

Sammen med Dronningen har Amalienborg Snedkerværksted i en længere periode arbejdet på et rundt spisebord, der med en unik blanding af træsorter og historie beretter om Danmark, Kongehuset og de anvendte træers liv. Med kaldenavnet ”Træets liv” er bordet møbelsnedkernes hyldest til træet og dets mangfoldighed.

Møbelprojektet er inspireret af arbejdet med minimering af ressourcespild i forbindelse med renoveringen af en bygning på Fredensborg Slot. Bordpladen er således blevet til ved brug af overskydende træstykker fra Kongehusets trælager, som normalt ikke ville være egnede til møbelproduktion på grund af deres begrænsede størrelse og kvalitet.

Bordets design
Bordpladen er på forsiden finéret med kvadrater af de 16 forskellige træsorter, der hver især er udskåret i målene 73,3 x 73,3 x 5 millimeter. Træsorterne tæller to typer eg, elm, platan, guldregn, valnød, ask, avnbøg, tretorn, efeu, taks, æble, kirsebær, buksbom og birk samt stykker fra en Huon Pine, der beretter om Dronningens opvækst i Tasmanien. 

Bordpladen er omkranset af en frise af valnød fra Fredensborg Slotspark og hele bordet er blevet oliebehandlet. Samtlige træsorter fremgår af listen i bunden af nyheden. 

Bagsiden af bordpladen er finéret med fem millimeter tynde skaller af flådeeg, ligesom bordets trekantede understel er udført i 200 år gammel flådeeg fra Grib Skov, der blev sået med henblik på at bygge nye træskibe efter store dele af den danske flåde sank under Slaget på Reden. Det særlige understel er inspireret af et bord, der er tegnet til Liselund Slot og som formentligt er blevet udført på arkitekt J.C. Lillies (f. 1760) værksted.

Bordhøjden er 75 centimeter og selve bordpladen er delt i to halvdele med hver sit understel. Derudover er der fire tillægspladser med to foldbare understel. Bordet er rundt og har en diameter på 210 centimeter. Med to tillægsplader er bordet 330 centimeter langt. I fuld udstrækning med fire tillægsplader er bordet 450 centimeter langt.

Det er ikke første gang, at ansatte fra Amalienborg Snedkerværksted udstiller på designfestivalen, der har fundet sted siden 2013.

Foto: Kongehuset ©
Foto: Kongehuset ©

3DaysofDesign
3DaysofDesign er en årlig international designfestival i København, der udstiller talenter indenfor design, lys, møbler, livsstil og interiør. Designdagene indeholder over 250 udstillinger samt over 500 events, der forløber over tre dage. 3DaysofDesign fordeler sig ud over flere lokationer i København.

Spisebordet fra Amalienborg Snedkerværksted er i forbindelse med designdagene udstillet hos Snedkerlauget i Moltkes Palæ.

Foto: Kongehuset ©
Foto: Kongehuset ©

Liste over træsorter

Moseeg (også kendt som kanaleg) benævner man som en eg, der gennem længere tid har ligget i jernholdigt vand, hvilket giver den en meget smuk mørk, gråbrun og ofte hel sort farve.

Eg er kendt for sin styrke, holdbarhed og dybe rødbrune træ, der blandt andet er blevet brugt til at bygge solide konstruktioner som bolværker og skibe. Denne kanaleg blev nedtaget og gemt i forbindelse med restaureringsarbejde af bolværket i 1970’erne.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 248)

Særlige kendetegn
De grove, åbne porer, udpræget ringporethed, siksaklinjerne i efterårsveddet dannet af små fyldte porer og den brunligrøde farve.

Anvendelse
Elm anvendes til møbler, inventar, panelarbejder, kahyts- og saloninventar, parketstave, finér, redskabsdele, landbrugsmaskiner, geværkolber, stanseklodser, amboltsblokke, karet- og karosserimagerarbejde. Spild ved tilskæring udgør ca. 40-50% af færdigmålet.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 267)

Særlige kendetegn
Platan er særlig karakteristisk ved sine store, brede, blanke spejl, der i reglen er noget mørkere end veddet. Veddets mere eller mindre kraftige skatteringer og den ejendommelige rødbrune farve giver sammen med spejlene en levende, men noget urolig overflade.

Da platanens ved ikke er holdbart, er dets anvendelsesmuligheder noget begrænsede. Det anvendes en del til møbler, navnlig som finér.

På grund af sin noget urolige fladevirkning er det mindre egnet til store flader, men bruges mest som indvendig finér i skabe og chatoller samt til panelarbejde, der skal stå matte, og til indlægningsarbejder. Desuden har platanen ofte store maserknuder, der skæres til meget skønne og dekorative finer.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 369)

Huon Pine er en langsomt voksende træsort med meget holdbart træ. Træet har en lys gul farve og naturlige olier, der gør det modstandsdygtigt mod råd. Det dufter fantastisk. Huon Pine findes næsten udelukkende i Tasmanien og er fredet.

 

Særlige kendetegn
Den næsten hvide, meget brede splint, den snavset brune kerne, de store synlige porer, udpræget ringporethed med strøporer i efterårsveddet, usynlige spejl og det meget elastiske ved.

Særlig anvendelse
På grund af elasticitet og stor styrke anvendes det meget til karetmagerarbejde, maskindele, værktøjsskafter, redskabsskafter af enhver art, stiger, parketgulve, ski og andre sportsrekvisitter samt alle andre steder, hvor der stilles krav til stor elasticitet, styrke og holdbarhed.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 205) 

Særlige kendetegn
Den brune til olivengrønne farve med den karakterfulde struktur. Det faste, finporede ved med den silkematte overflade, der føles let fedtet. Karakteristisk er endvidere de ejendommeligt ordnede porer i tværsnit, hvilke dog kun kan ses under lup.

Anvendelse
Guldregn forekommer kun i ringe mængder og små dimensioner og kommer almindeligvis ikke i handelen. Det smukke træ er dog vel egnet til mindre træarbejder, drejerarbejde og lignende. Det anvendes en del til træblæseinstrumenter samt til målestokke. I større dimensioner er det velegnet til stole.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 291)

Særlige kendetegn
Træets ret faste og tætte struktur, det ejendommelige og særprægede ligt, samt de uregelmæssige gråbrune, undertiden næsten sorte farveaflejninger, der ofte giver en kraftig figurering. De ret åbne, næsten jævnt fordelte porer, - dog med en antydning af ringporethed i den ellers lidt udviskede, ofte bølgede årringsgrænse. Normalt er nøddetræet mat og glansløst.

Særlig anvendelse
Fortrinsvis til møbler, inventar og stole, drejer- og billedskærerarbejder, desuden i store mængder til geværkolber o.l. og endelig i meget stor udstrækning til finérskæring.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 173)

Bearbejdelighed
Avnbøg er en af vores hårdeste træarter (den kan være så hård som ibenholt) og er derfor ret tung at bearbejde. Den lader sig høvle til en glat, blank overflade, den limer godt, og søm og skruer holder godt.

Særlige kendetegn
Den hvidlige farve, det tunge, tætte og hårde ved med de ejendommelige bølgede årringe.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 213)

Tretorn anvendes i almindelighed ikke til snedkerarbejder. Det har små, parrede blade og kan have tornede grene, der producerer små, duftende blomster om foråret. Dets bark er glat, og træet er derfor kendt for sin modstandsdygtighed over for vind. Denne tretorn væltede under stormen i november 2015.

 

Efeu er en klatrende plante med mørkegrønne, skinnende blade. Bladene har ofte en lappet form og kan klatre op ad træer og mure. Planten er stedsegrøn og giver god dækning året rundt. Efeu anvendes i almindelighed ikke til snedkerarbejder.

 

Kendetegn
Særligt karakteristisk for eg er de meget store spejl, den sure krydrede lugt af garvesyre og dens udprægede ringporethed af store åbne porer.

Anvendelse
På grund af sin store slidstyrke, bærekraft og holdbarhed, både inden- og udendørs samt i vandet, anvendes eg overalt, hvor der stilles særlig store krav til træmaterialet og kun overgås af ganske få træarter. På grund af egens smukke struktur er det meget skattet som træ til møbler, inventar og især til stole, desuden til kirkelige skulpturarbejder og lignende.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 241)

Veddets karakter
Fast, tæt og tungt; forholdsvis hårdt og ensartet, tungere og hårdere end alle andre nåletræarter. Overordentlig sejt og elastisk, hænger godt sammen og har stor brudstyrke.

Særlige kendetegn
Kernens lyse, rødlige gyldenbrune farve omgivet af den smalle hvidlige splint, hyppigt excentrisk og bølget vækst. Det meget tætte, faste, ret tunge og ensartede hårde ved med de fine årringe i et lidt bugtet og bølget forløb, afgrænset med ganske tynde, lidt mørkere gyldenbrune linjer, hvis fremkomst i snitfladen tegner en sjælden smuk og ædel karakter.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 173)

Udseende
Kerneveddet er rødbrunt til blårødt med spredte, meget fine porer, bølget næppe synlig årringsgrænse og talrige marvpletter. Træet har en drejet vækst.

Anvendelse
Det anvendes til håndtag, træskruer, hjulkamme, drejede ting og kan på mange områder erstatte avnbøg.

 

Kilde: Træhåndbogen, Villy E. Risør (2. udgave, 3. oplag 1997, s. 201)

Bearbejdelighed
Trods sin hårdhed er træet ret godt at bearbejde. På grund af sin ensartede, hornagtige struktur er det fremragende til fine dreje- og træskærerarbejder, da det ikke splintrer, men kan udarbejdes til de fineste detaljer. Det er vanskeligt at skrue og sømme i, men er godt at lime og let at overfladebehandle. Træet er vanskeligt at tørre, da det er meget tilbøjeligt til at spalte, ligesom det let misfarves ved udsættelse for fugtighed.

Særlige kendetegn
Den hvidgule eller brunlige farve, det hårde, tunge og tætte ved med den ensartede struktur uden særlig tegning. Den matte, til dels glansløse, let fedtede overflade kan undertiden forveksles med slankt citrontræ.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 403)

Særlige kendetegn
Den smukke, gyldne farve, den tætte overflade, ofte med smuk flammet tegning og undertiden et grønligt skær.

Anvendelse
I snedkeri til alle slags bedre møbler, stole og inventar, til finer og massive planker, indlægningsarbejder, børstetræ, maskindele. Meget brugt som drejertræ, til piberør, træblæseinstrumenter, spadserestokke og galanterivarer.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 279)

Bearbejdelighed
Slankt træ er ret bekvemt at bearbejde, men flammet træ er ikke uden vanskeligheder, især ved fræsning og kehling kræves der skarpt værktøj. Træet føles noget dødt at arbejde i, men lader sig dog pudse smukt blankt. Det egner sig godt til bejdsning og polering, er søm- og skruefast og ret godt at lime.

Særlige kendetegn
Den lidt varme, lyse farve, de runde lysebrune, sunde og hårde knaster – sorte knaster forekommer også – den silkeagtige glans og den ofte flammede struktur. Særlig karakteristisk er de små mørkebrune "fluepletter", der altid forekommer lige i årringsgrænsen.

 

Kilde: Møbelsnedkernes Træbog (2022, bind 1, s. 229)