Besøg ved Hærens Officersskole og sadelmagerværksted